Cevap:

Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin, ortaklı projelerde ise her bir ortağın destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve kuruluş bazında dönemsel olarak 2.000.000.-TL’yi (İki milyon Türk Lirası) geçemez. Ancak, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde, 2.000.000.- TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınırı uygulanmaz. Transfer ödemesi talebi ve teminatı uygun bulunarak transfer ödemesi yapılan kuruluşa, projenin takip eden dönemlerinde de Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluştan yeni bir başvuru ve teminat alınmaksızın transfer ödemeleri yapılır.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997