Stratejik Satın Alma Danışmanlığı Kapsamı

Satın alma işlemlerinin stratejik planlaması, talep ve sipariş süreçlerini sistematikleştirerek gereksiz harcamaların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Tedarikçi performansının düzenli takibi tedarikçi kaynaklı risklerin azaltılmasında, doğru tedarikçi seçimi yapılmasında ve satın almada sürekliliğin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca düzenli takip ile satın alma süreçlerinde planlanandan farklı sonuçlar gözlendiğinde sorun tespiti ve düzeltilmesi daha çabuk yapılabilmektedir.

Stratejik Satın Alma Danışmanlığı Kapsamında Ne Sağlıyoruz?

 • Mevcut satın alma süreçlerini inceliyoruz.
 • Satın alma süreçlerini belirledikten sonra iş akışınızı tasarlıyoruz.
 • Bu süreçlerdeki performans kriterlerinin belirlenmesinde kilit rol oynuyoruz.
 • Görev alacak olan personelin rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesinde yardımcı oluyoruz.
 • Onaylı tedarikçilerin satın alma sistemine dahil edilmesi sürecini yönetiyoruz.

Tedarik Zinciri Portalı Kurma

Tedarik zinciri, ürünün üreticiden, toptancı, dağıtıcı, perakendeciye ve son olarak da tüketiciye ulaşmasını kapsayan sürecin tamamını kapsamaktadır. Tedarik süreci aynı zamanda ürünün satış sürecini, stok yönetimini, malzeme teminini, dağıtım sürecini ve müşteri hizmetleri gibi farklı iş kolunu da kapsadığı için, en iyi şekilde planlanmalıdır. Doğru bir planlama yapılmadığında tedarik zinciri yönetimi işletmeleri başarısız kılacaktır. Bu sistemin kurulduğu işletmeler, işleri daha verimli yapmaya başlar. Stok takibi ve ürünlerin satış oranlarına göre, yeni stok siparişlerini vermek için optimum süreyi bulabilirler.
Buna ek olarak tedarik sürecini optimize ederek maliyetleri düşürebilir, anlık olarak depodan çıkacak ürün adedini artırarak, kapasiteyi büyültebilir.
Tedarikçiler veya üreticilerle olan ilişikileri geliştirebileceği gibi doğru stok ve depo yönetimi sayesinde gecikme yaşamadan işlerin sürekliliğini sağlayabilir.
OfisUs olarak büyüme rakamlarınızda ve karlılığınızda artış ve sektörünüzde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için tedarik zinciri yönetimi için danışmanlık sunuyoruz. Bu sayede şirket operasyonlarınızı firmanızın bünyesine ve genel stratejilerine uyumlu bir yapı amacıyla düzenlemiş oluyoruz.

Tedarikçi Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi, müşteriler ve diğer ortaklar için katma değer yaratan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin sağlandığı, hammadde tedarikçilerinden son kullanıcılara kadar ki iş süreçlerinin yönetilmesidir. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, distribütörler ve müşterilerden oluşur. Tedarikçi yönetimi ile;

 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Ürün hatalarının azaltılması
 • Birim zamanda yapılan iş miktarının artırılması
 • Sipariş dolum oranının artırılması
 • Tedarik zinciri ile ilgili sorunların tespit edilmesi hedeflenir.

Tedarik zinciri yönetim süreçlerini OfisUS olarak şu şekilde yönetmekteyiz:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Müşteri hizmet yönetimi
 • Talep yönetimi
 • Talep işletme
 • İmalat akış yönetimi
 • Satın alma
 • Ürün geliştirme ve ticarileştirme
 • İadeler

Veri Analizine Dayalı Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi, malzemelerin doğru kalitede, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru kaynaktan temin edilmesini yönetme sürecidir. Satın alma yönetimi, satın alma sürecinde ve işletmenin rekabet avantajı içinde doğrudan rol oynamaktadır. Satın alma stratejik bir konudur ve kalite satın alma kararının verilmesinde temel faktördür. Kalite organizasyonda ve tedarikçiyle sürekli geliştirilir. Tedarikçi sürekli izlenir ve değerlendirilir. Tedarik zincirlerinden elde edilen veriler karar alma sürecinde daha akıllı ve verimli yaklaşımlar sergilenmesine yardımcı olur. OfisUS olarak satın alma yönetiminde firmalarımız için aşamaları takip ediyoruz.

 • Mevcut riskleri değerlendiriyoruz ve geleceğe yönelik riskleri önceden tespit ediyoruz.
 • Talepleri doğru tahmin ediyor ve buna uygun planlamalar yapıyoruz.
 • Müşterinin ihtiyaçları daha net anlayarak planlamaları buna uygun düzenliyoruz.
 • Yalın tedarik zinciri oluşturuyoruz.
 • Düşük maliyetle sürdürülebilir üretim için riskleri azaltıyoruz.
 • Şirketlerin daha kapsamlı tedarik zinciri bilgisine sahip olmasını sağlıyoruz.

Stratejik Satın Alma Danışmanlığı Referanslarımız

Stratejik Satın Alma Danışmanlığı Ekibimiz