Yükleniyor…

Kalkınma Ajansları Destekleri Kapsamı

Kalkınma Ajansları, 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilere mali ve teknik destekler vermektedir.

Kalkınma Ajansı Hizmetlerimizde Ne Sağlıyoruz?

  • Uygun hibe kaynağını belirliyoruz.
  • Program kriterlerini ve öncelikleri-proje uygunluğunu inceliyoruz.
  • Proje yazıyor ve iş planlarını hazırlıyoruz.
  • Proje başvurularını gerçekleştiriyoruz.
  • Projelerin değerlendirilme ve sözleşme imzalanma süreçlerini yönetiyoruz.
  • Projenin uygulamasında, süreç yönetimi ve takibini yapıyoruz.
  • Proje ara ve nihai raporlamalarını yapıyoruz.

Teknik Destek Programı

Bu program ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları vb. ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama konularında destek talebinde bulunabilmektedirler.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik özel nitelikli model projelerdir. Ajanslar projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilmektedir.

Proje Teklif Çağrısı

Kalkınma Ajansları, yıl içerisinde belirli dönemlerde Proje Teklif Çağrısı yöntemi hibe vermektedir. Ajans öncelikleri baz alınarak sunulan projeler ajans tarafından desteklenebilmektedir. Destek miktarları ve destek oranları her Proje Teklif Çağrısında değişkenlik göstermektedir. Ajansların bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir.

Fizibilite Desteği

Ajanslar, bulundukları bölgelerin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik fizibilite çalışmalarını doğrudan desteklemektedir. Ajanslar aksi belirtilmedikçe bu projeleri %100 hibe ile desteklemektedir.

Kalkınma Ajansları Destekleri Ekibimiz