Yükleniyor…

AR-GE / Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik Kapsamı

AR-GE ve Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik kapsamında;

 • AR-GE ve Tasarım Merkezleri personel yönetim süreçleri yürütülmektedir.
 • AR-GE ve Tasarım Merkezleri proje yönetim süreçleri yürütülmektedir.
 • AR-GE ve Tasarım Merkezleri muhasebeleştirme süreçleri yönetilmektedir.
 • Kanun kapsamındaki istisna hesaplarının yönetimi ve muafiyet kontrolü yapılmaktadır.
 • AR-GE ve Tasarım Merkezi Bakanlık ve Mali Denetim hazırlıkları yönetimi yapılmaktadır.

AR-GE / Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik Kapsamında Ne Sağlıyoruz?

AR-GE / Tasarım Merkezi kabul edilen firmalarımız için;

 • Faaliyet dönemi sonuna kadar son iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz.
 • Faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporu sunuyoruz.
 • İlgili dönem için oluşturulan rapor üzerinden firmanızı denetime hazırlıyoruz.
 • Denetime katılacak ekipler ile denetim provaları düzenliyoruz.
 • Gruplar arası koordinasyon sağlıyoruz.

Faaliyet dönemi boyunca;

 • AR-GE / Tasarım projelerini inceliyoruz.
 • Tamamlanan projelerin kapatma işlemlerini yapıyoruz.
 • Devam eden projeler söz konusu olduğunda proje dosyaları hazırlayarak portal girişlerini yapıyoruz.
 • Personel – proje çalışma durumunu takip ediyoruz.
 • Firma tarafından sağlanan puantaj bilgisi inceleyerek ve personel giriş-çıkışlarını takip ederek personelin 5746 bordro gününü ve firmanın TZE personel durumunu belirleyip, duyuruyoruz.
 • Bakanlık portalını sürekli olarak güncel tutuyoruz.
 • Personel giriş-çıkışlarına bağlı olarak organizasyon şemaları düzenliyoruz.
 • Belirli periyotlarla firmanın AR-GE Muhasebe Hesaplarını kontrol ediyoruz.
 • Proje giderlerinin muhasebesel dağıtımı konusunda destek veriyoruz.
 • Gerekli olması durumunda alan değişikliği, temel bilimler desteği, gümrük vergisi desteği gibi bakanlık portalı kullanılarak yapılması gerekli başvuruları yapıyoruz.

AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Ekibimiz

AR-GE / Tasarım Merkezi Sürdürülebilirlik Referanslarımız