Yükleniyor…

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

 • Durum tespiti yapıyoruz.
 • Turquality ve Marka Destek Programı başvuru evraklarını hazırlıyor ve rehberliğini sürdürüyoruz.
 • Turquality ve Marka Destek Programı verilerinin sisteme girişini sağlıyor ve ara dönem raporlarının hazırlanması konularında size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Durum Tespiti Yapılması

Bu aşamada; firma ziyaretleri ve firma yetkilileri ile yapılan toplantılar ile harcama kalemleri tespit edilerek, destek kapsamındaki harcamaların beyanı için ihtiyaç duyulacak sözleşme, fatura, ödeme ve destekleyici belgeler için yapıların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Turquality ve Marka Destek Programı Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Rehberliği

Bu kapsamda destek başvuruları için evrakların hazırlanması adına;

 • Ön onay için belgelerin hazırlanması, başvurularının yapılması ve takibinde size rehberlik ediyoruz.
 • Yönetmeliklerin, tebliğlerin güncellik takibini yaparak değişiklikler hakkında sürekli bilgilendirme sağlıyoruz.
 • Destek kapsamında ibraz edilecek fatura, ödeme belgesi, sözleşme vb. belgelerin düzenlenmesini sağlıyoruz.

Turquality ve Marka Destek Programı Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Rehberliği

Bu kapsamda destek başvuruları için evrakların hazırlanması adına;

 • Ön onay için belgelerin hazırlanması, başvurularının yapılması ve takibinde size rehberlik ediyoruz.
 • Yönetmeliklerin, tebliğlerin güncellik takibini yaparak değişiklikler hakkında sürekli bilgilendirme sağlıyoruz.
 • Destek kapsamında ibraz edilecek fatura, ödeme belgesi, sözleşme vb. belgelerin düzenlenmesini sağlıyoruz.

Turquality ve Marka Destek Programı Verilerinin Sisteme Girişi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Bu kapsamda;

 • Destek türüne göre firmanızdan sistem girişi yapılacak belgeleri temin ederek kontrollerini sağlıyoruz.
 • Kontroller sonrası belgeleri Turquality sistemine giriyoruz.
 • Girişi yapılan harcama dosyalarının sistem üzerinden takibini yürütüyoruz.
 • Sistemden onaylanan harcamaların ve ödeme takviminin takibini yapıyoruz.
 • Turquality ve Marka Destek Programı kapsamında yıllık faaliyet raporunu hazırlıyoruz.
 • Turquality ve Marka Destek Programı yıllık denetimleri için hazırlık yapıyoruz.

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Referanslarımız

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Ekibimiz