TURQUALITY Danışmanlığı

TURQUALITY Danışmanlığı, işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan firmalara TURQUALITY’nin belirlediği şartlar ve hedefler çerçevesindeki süreçleri sağlar.

TURQUALITY Danışmanlığı

Turquality Danışmanlığı,  işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan firmalara Turquality’nin belirlediği şartlar ve hedefler çerçevesindeki süreç sağlar.

TURQUALITY Danışmanlığı Kapsamı

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY Danışmanlığı kapsamında, işletme marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan firmalara TURQUALITY ’nin belirlediği şartlar ve hedefler çerçevesindeki süreç sağlanmaktadır.

TURQUALITY Danışmanlığında Ne Sağlıyoruz?

  • Ofisus olarak TURQUALITY Danışmanlığını yürüttüğümüz firmalarımızın mevcut durumlarını değerlendiriyoruz.
  • Firma yöneticileri ile toplantılar gerçekleştiriyoruz.
  • Firmanızın yerleşkesini ziyaret ediyoruz.
  • Toplantı sonucu harcama kalemlerini, sözleşme ve mali yapıları belirliyoruz.
  • Başvuru sürecini başlatıyoruz.
  • Başvuru takiplerini sağlıyoruz.
  • Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında danışmanlık verdiğimiz firmaları sürekli olarak bilgilendiriyoruz.
  • Danışmanlarımız ve firma yöneticileri ile sözleşme modelini oluşturuyoruz.

TURQUALITY Danışmanlığı Referanslarımız

TURQUALITY Danışmanlığı Ekibimiz