Yükleniyor…

Eureka Desteğinin Kapsamı

EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası AR-GE destek programıdır. Sivil amaçlı olarak yapılmak istenen bütün yeni fikirlere açıktır.

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs – INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır.

Eureka Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Eurostars, AB üyesi olmayan birkaç ülke de dahil olmak üzere birden fazla ülkedeki diğer şirketlerden oluşan bir konsorsiyumla birlikte (var olan iş birlikleri ve oluşturulmak istenen iş birlikleri için bağlantıların kurulması ile) yeniliklerini ticarileştirmek isteyen Ar-Ge odaklı şirketler için idealdir. Ortak olarak KOBİ ve Büyük ölçekli firmaların, hizmet sağlayıcı olarak ise Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri başvuruda bulunabilmektedir.

Eureka Desteği Başvuru Koşulları

Başvuru yapılabilmesi için en az 2 EUREKA üyesi ülke konsorsiyum kurulması beklenmektedir. Geliştirilecek olan projelerin; pazarda hızlı etki göstermesi, sivil amaçlı geliştirilmesi, teknik açıdan yeterli bir ekip ile planlanması ve yeterli düzeyde yeni buluş içeren ileri teknolojileri ilgilendirmeleri beklenmektedir.

Eureka Desteklenen Kalemler

Programda uluslararası iş birlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Eureka Ekibimiz