Yükleniyor…

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı Kapsamı

İş kurmak veya var olan işini büyütmek isteyenler, projelerin en hızlı ve en kolay şekilde nasıl hayata geçirileceği ile ilgili bazı önerilere ihtiyaç duyabilmektedir. İşini büyütmek isteyen KOBİ’ler ve girişimciler, danışmanlık desteği ile hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilmektedir. KOSGEB danışmanlık desteği, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşmaktadır.

KOSGEB Destekleri Başvuru Koşulları

(1) Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

(2) Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

(3) Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır. Bu
kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin bölgede başarıyla sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya 30

e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya

g) Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda orta- yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya 31

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB Destekleri Danışmanlığında Ne Sağlıyoruz?

Ofisus olarak KOSGEB Destekleri Danışmalığı kapsamında;

  • Firmalara destek programları ve desteğe başvurulabilecek konular hakkında bilgiler veriyoruz.
  • Destek süreci, proje raporunun oluşturulması, pazar araştırmaları ve alınabilecek destek giderleri hakkında detaylı araştırmalar yapıp sizlere sunuyoruz.
  • Yapılan araştırmalar neticesinde en uygun projeyi seçip uzman kadromuz tarafından elde edilen bilgiler ile projeyi yazmaya başlıyoruz.
  • Projenin genel durumu ve kullanılacak iş paketleri için sizlerle bilgi alışverişinde bulunuyoruz.
  • Proje başvuru taslağını oluşturuyoruz ve KOSGEB’e sunuyoruz.

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı Referanslarımız

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı Ekibimiz