Yükleniyor…

Süreç Analizi ve Yönetimi Danışmanlığı Kapsamı

Süreçlerin başarısı süreç yönetiminin verimliliğine bağlıdır. Süreç performansı ve süreçlerin iyileştirilmesi için süreç işleyişinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Süreç analizleri sonrasında ihtiyaçlar, süreç verileri, süreç hataları, süreç performansı, süreç verimliliği vb. konularda süreç değerlendirmesi yapabilmek mümkün olmaktadır. Süreç Analizi ve Yönetimi danışmanlığı firmaların operasyonel süreçlerindeki verimliliği artırmak, gelişimlerine destek olmak adına; süreç analizi, süreç tasarımı, süreç ihtiyaçlarının belirlenmesi, süreç verimsizliklerinin ortaya çıkarılması vb. birçok konudaki çalışmaları kapsamaktadır. Bu süreçte firmaların sadece iş akışlarının hazırlanmasıyla kalmamakla beraber aynı zamanda firmaların operasyonel ve kurumsal gelişim ihtiyaçları belirlenmektedir. Süreç Analizi ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı sayesinde iş- süreç bazlı kontrolün sağlanması, süreç sorumlusunun netleştirilmesi, süreçlere makro bakış açısının kazanılması, girdiler, çıktılar ve paydaşların net bir şekilde belirlenebilmesi, süreç performans göstergeleri ve hedeflerin belirlenmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi gibi pek çok yarar elde edilebilmektedir.

Süreç Analizi ve Yönetimi Danışmanlığı Kapsamında Ne Sağlıyoruz?

Analiz ve Tasarım

 • Mevcut süreçleri analiz ediyoruz.
 • Süreç akış şemalarının oluşturulmasını sağlıyoruz.
 • Detaylı süreç tanımlarını oluşturuyoruz.
 • Süreç hiyerarşisini belirliyoruz.
 • Süreç performans göstergelerini ve hedeflerini belirliyoruz.

Ölçme, İzleme & Değerlendirme

  • Veri toplama metotlarını belirliyoruz.
  • Ölçüm yönteminin belirlenmesini sağlıyoruz.
  • İzleme ve ölçme takvimini oluşturuyoruz.
  • Ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini tasarlıyoruz.

Süreç İyileştirme

 • Süreç verimsizlik noktalarının tespitini gerçekleştiriyoruz.
 • Geri bildirimlerin verilmesini sağlıyoruz.
 • İyileştirme çalışmalarını ve tasarımlarını yapıyoruz.

Süreç Analizi ve Yönetimi Danışmanlığı Referanslarımız

Süreç Analizi ve Yönetimi Danışmanlığı Ekibimiz