Yükleniyor…

Turquality – Marka Programı

Turquality, dünyada devlet destekli en büyük ve kapsamlı marka geliştirme ve yaratma programıdır. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen finansal ve gelişim destek platformu Turquality, firmaların yurt dışındaki güçlerini ve kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Turquality Marka Programı marka performansı yüksek, kurumsal olarak belli düzeyde olan, finansal gücü bulunan markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalara hizmet vermektedir.

Turquality – Marka Programı Başvuru Süreci

Şartları tamamlayan şirketler Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınabilmek adına şu adımları izlemesi gerekir;

 • Bakanlık tarafından talep edilen belgelerle, sistem üzerinden Bakanlığa müracaat edilir.
 • Kullanıcıların yetkilendirilmesi yapılır ve otomasyon kaydı oluşturulur.
 • Başvurusu kabul edilen şirket için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması yapılır.
 • Ön inceleme çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasına denetim ücreti şirket tarafından ödenir. Ödemenin yapılmasını müteakip 1 ay içerisinde ön inceleme çalışmasına başlanır. Söz konusu ödemenin/ön inceleme çalışmasının süresi içerisinde yapılamaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz.
 • TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 ay içerisinde Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlık, ön inceleme raporunu değerlendirerek sonucu başvuru sahibi şirkete sistem aracılığı ile bildirir.

Turquality Destek Oranları ve Limitleri

İlgili programda şirketler marka desteğine hak kazanır ise 4 yıl, Turquality desteğine hak kazanır ise tanıtım vb. gibi bazı destek kalemlerinde hedef pazar başına 5 yıl şeklinde desteklenmektedir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Gelişim yol haritasında harcamalar en fazla 1 defaya mahsus olmak üzere 2.400.000 TL olarak desteklenecektir. Destek limitleri bir takvim yılında marka da 50.000.000 TL, Turquality de 100.000.000 TL’dir. Danışmanlık başlığı altındaki destekler ve istihdam desteklerine bir takvim yılında toplamda en fazla 10.000.000 TL destek ödemesi yapılır.

Turquality – Marka Programı Başvuru Koşulları

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak için başvuruda bulunan şirketin;

 • İhraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil olmak üzere son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, destek kapsamına alınma başvurusu tarihi itibarıyla son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD doları tutarında olması,
 • Başvuru yaptığı tarih itibarıyla son 1 yıl içerisinde en az 10.000.000 ABD doları ihracat yapmış olan şirkette son 3 yıllık ihraç kaydı ve WİPO tescili belirtilen şartlarda aranmaz.
 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,
 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması, Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,
 • Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekir.

Desteklenen Başlıklar

Desteğin Amacı: Şirketin, Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştireceği bakanlıkça açıklanan tanıtım faaliyetleri desteklenerek marka bilinirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin tanıtım faaliyetleri marka kapsamında hedef pazar başına 4 yıl, Turquality’de hedef pazar başına 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin global ölçekte bilinirliğini artırmak için fuar katılımlarına ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt dışı fuar katılımlarına yönelik, fuar katılım; stant alanına ilişkin kira, tasarım, dekorasyon, nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik ve sigorta; fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer kalemler; organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik katılım; afiş/broşür/el ilanı; gazete/dergi reklamları; katalog/kartela; elektronik ekran; billboard/pano/tabela; bina/cephe/duvar/çatı reklamı; durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme; defile/gösteri/kokteyl; satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon (tanıtım) malzemeleri ile tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri marka kapsamında 4 yıl, Turquality’de hedef pazar başına 5 yıl süresince desteklenir.

Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin global ölçekte marka bilinirliğini artırmak için yurt dışı birim ile ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladığı birimlerine ilişkin aşağıda yer alan başlıklar desteklenmektedir;

 • Brüt kira, yerel yönetim, birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması, komisyon, hukuki danışmanlık ile kiralanan birim konsept mimari çalışma ile kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir.
 • Brüt kira giderleri zorunlu vergiler dahil desteklenir.
 • Paylaşımlı ofislerin desteklenebilmesi için sunulan kira/hizmet/üyelik/abonelik sözleşmesinde yararlanılan hizmetlerin belirtilmesi gerekir. Bu destek kapsamında yalnızca üyelik şeklindeki giderler desteklenir.
 • Kurulum/dekorasyon giderleri kapsamında şirketin marka ve logoyu gösterir tabela, kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, ürünler için güvenlik sistemi, alarm sistemi, yer ve duvar döşemeleri, kartonpiyer / alçıpan / boya / badana, ışıklandırma sistemi ve malzemeleri, merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı, raf, dolap, vitrin, profil askılık ile montaj/demontaj ve işçilik harcamaları desteklenir.

Şirketlerin birim giderleri marka kapsamında hedef pazar başına 4 yıl, Turquality’de hedef pazar başına 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Desteğin Amacı: Destek programı kapsamına alınan şirketin onaylanan hedef pazarlarında bilinirliğini artırmak için, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek mağazalarına ilişkin brüt kira, kurulum/dekorasyon ile konsept mimari çalışma giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketin onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek mağazalarına ilişkin brüt kira, kurulum/dekorasyon ile konsept mimari çalışma giderleri marka kapsamında hedef pazar başına 4 yıl, Turquality’de hedef pazar başına 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı %50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Destek Amacı: Şirketlerin global ölçekte destek kapsamındaki markası ile ilgili patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilinin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri) ile yurt dışı tescilinin korunmasına ilişkin avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir.

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurt dışına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen avukatlık ve danışmanlık harcamaları Marka kapsamında 4 yıl, Turquality’de 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Destek Amacı: Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili belge, ruhsatlandırma vb. giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme tetkik ile yıllık belge kullanım ve yenileme ücreti vb. tüm zorunlu harcamalarına ilişkin giderleri Marka kapsamında 4 yıl, Turquality’de 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Danışmanlık giderleri belgeleme konusunda resmi başvuruların gerçekleşmesi halinde desteklenir.

Destek Amacı: Şirketlerin hedef pazardaki marka bilinirlikleri artırmaya yönelik pazar araştırma ve raporlara ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamındaki markalı ürünleri ile ilgili olarak rakip analizi, rakip ürün analizi, kullanıcı deneyimi, segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, konum, dağıtım kanalı, iletişim, fiyat ile trend araştırmaları konularındaki pazar araştırması çalışması ve raporlarına yönelik giderleri Marka kapsamında hedef pazar başına 4 yıl, Turquality de hedef pazar başına 5 yıl süresince desteklenir. Destek oranı % 50 olup, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamış olduğu hedef ülkede olur ise %20, hedef sektörde ise %5 puan destek oranına eklenmektedir.

Destek Amacı: Şirketlerin girmeyi planladıkları hedef pazardaki stratejilerinin belirlenmesi ve izlenebilirliğinin artması için gelişim yol haritasına ilişkin giderleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Gelişim yol haritasının bakanlıkça yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince hazırlanması gerekmektedir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Gelişim yol haritası giderleri en fazla 2.400.000 TL tutarında ve 1 defa olma koşuluyla desteklenmektedir.

Destek Amacı: Şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdamları artırmalarını desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: İstihdamı desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcılarının, üniversitelerin endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinde yükseköğrenim görmüş olmaları; mühendislerin ise ilgili mühendislik bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları gerekmektedir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen aynı anda azami 10 moda/endüstriyel ürün tasarımcısının ve mühendisin brüt istihdam giderleri marka kapsamında ilk 4 yıl süresince, Turquality kapsamında ise şirketin ilk 5 yıl süresince desteklenir.

*****Danışmanlık başlığı altındaki destekler ve istihdam desteklerine bir takvim yılında toplamda en fazla 10.000.000 TL destek ödemesi yapılır.

Destek Amacı: Şirketin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırması amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Destek kapsamındaki şirket ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamında şirket ve marka Bilişim, Yönetim ve Sürdürülebilir Danışmanlık başlığı olarak 3 ana faaliyet alanında desteklenmektedir.

Bilişim danışmanlığı giderleri kapsamında satın alacağı veya kiralayacağı yazılım ürün ve hizmetlerinin lisansları, veri tabanı, işletim sistemleri ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamındadır.

*****Danışmanlık başlığı altındaki destekler ve istihdam desteklerine bir takvim yılında toplamda en fazla 10.000.000 TL destek ödemesi yapılır.

Turquality – Marka Programı Referanslarımız

Turquality – Marka Programı Ekibimiz