Yükleniyor…

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Kapsamı

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı kurum stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları odağında insan kaynaklarının verimli yönetilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. İnsan kaynağı ve kurum performansının artırılarak, performans sürekliliğinin sağlanmasına odaklanılmaktadır. Mevcut insan kaynakları yönetim süreçlerindeki verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Kurumların hedeflerine ulaşmalarındaki en önemli kaynak olan insan kaynağının verimli yönetilmesine ve insan kaynağının gelişimiyle birlikte kurumsal gelişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

     1.Reorganizasyon Çalışmaları:
 • Mevcut durum analizlerini gerçekleştirerek ve insan kaynakları gelişim yol haritalarını hazırlıyoruz.
 • İnsan kaynakları yönetim politikalarının gözden geçirilmesi ve yapılandırılması çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
 • Organizasyonel yapıyı analiz ederek organizasyon şemalarını oluşturuyoruz.
 • İnsan kaynakları yönetimi süreçlerini oluşturuyoruz.
 • İş Analizi çalışmalarını gerçekleştirerek görev tanımlarını oluşturuyoruz.
 • Kıdem kademe yapısının oluşturulması çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
 • İş ailelerini belirleyerek iş ailesi matrisleri oluşturuyoruz.
 • Kariyer yol haritaları oluşturuyoruz.
     2.Performans Yönetim Sisteminin Kurulumu:
 • Şirket hedefleri doğrultusunda bireysel hedef belirleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
 • Şirket stratejisi ile uyumlu bireysel performans modellerini oluşturuyoruz.
 • Şirket stratejileri doğrultusunda performansı izlemeye yönelik KPI’lar belirleyerek KPI Haritaları oluşturuyoruz.
 • Şirket kültürüne uygun performans yönetim sistemleri kuruyoruz.
 • Performansa dayalı ücret sistemlerini kuruyoruz.
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlamalarının yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz.
     3.İşgücü Planlama ve Norm Kadro Çalışması:
 • Norm kadro planlamaya yönelik analiz çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
 • Norm kadro çalışmasını gerçekleştiriyoruz
 • Personel ihtiyacı ve boş pozisyonların belirlenmesine yönelik raporlar oluşturuyoruz.
 • Yedekleme planlarını oluşturuyoruz.
     4.Yetkinlik Analizleri:
 • Kurumsal hedeflere ulaşmak ve performans iyileştirmeyi sağlamaya yönelik kurumsal yetkinlikleri belirliyoruz.
 • Pozisyon bazında verimliliğe doğrudan etkisi olan yetkinlikleri belirliyoruz.
 • Yetkinlik modellerini oluşturuyoruz.
 • Yetkinlik analizlerini gerçekleştiriyoruz.
 • Yetkinlik kılavuzlarını oluşturuyoruz.
 • Yetkinlik matrislerini oluşturuyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Referanslarımız

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekibimiz