AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Araştırma ve geliştirme insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Araştırma ve geliştirme insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

AR-GE / Tasarım Merkezleri Danışmanlığı Kapsamı

Ülkemiz AR-GE ve tasarım faaliyetlerini teşvik eden AR-GE Merkezleri ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler için AR-GE yönetimi ve inovasyon stratejilerinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. AR-GE / Tasarım Merkezleri Danışmanlığı; Yeterli AR-GE niteliği olan şirketlerin 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanundan yararlanabilmesi için gerekli fizibilite, başvuru ve faaliyet süreçlerini içermektedir.

AR-GE / Tasarım Merkezleri Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

AR-GE/Tasarım Merkezi Kurma ve AR-GE/Tasarım merkezi sürdürülebilirlik adı altında 2 ana başlıkta hizmet sağlıyoruz.

AR-GE / TASARIM MERKEZİ KURMA

  • AR-GE ve Tasarım Merkezleri projelerini firma ile birlikte belirliyor ve başvurularını yapıyoruz.
  • AR-GE ve Tasarım Merkezleri faaliyet ve amaçlarını belirliyoruz.

AR-GE / TASARIM MERKEZİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  • AR-GE ve Tasarım Merkezleri personel yönetim süreçlerin yürütüyoruz.
  • AR-GE ve Tasarım Merkezleri proje yönetim süreçlerini yürütüyoruz.
  • AR-GE ve Tasarım Merkezleri muhasebeleştirme süreçlerinin yönetimini sağlıyoruz.
  • Kanun kapsamındaki istisna hesaplarının yönetiminin ve muafiyet kontrolünün yapılmasını sağlıyoruz.
  • AR-GE ve Tasarım Merkezi Bakanlık ve Mali Denetim hazırlıkları yönetimini yapıyoruz.

AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Hizmetler Listesi

AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Referanslarımız

AR-GE/Tasarım Merkezleri ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Ekibimiz