Yükleniyor…

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Kapsamı

Günümüzde kalitenin işletmelerin en önemli rekabet avantajlarından biri olmaya başlamasıyla kalite yönetim belgelerinin ve uygulamalarının firmalara katkıları daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Üretim veya hizmet sektöründeki bir firmanın maliyetleri yönetmek, marka imajına katkı sağlamak, süreçleri iyileştirmek, rekabet koşullarında avantaj sağlamak, müşteri isteklerini karşılamak gibi sebeplerle kalite belgelerine verilen önem artmıştır.

Firmalar uluslararası isterleri karşılayabilmek, rekabet güçlerini artırabilmek ve değişime ayak uydurabilmek için özellikle entegre kalite yönetim sistemlerine ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Global standartlar Annex SL yapıda tüm firmalara uygulanacak şekilde tasarlanmış olsa da iyi tasarlanmamış ve uygulanmamış Kalite Yönetim Sistemi, sistemin faydalarını aksine çevirebilmektedir.

Kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, kalite sistemlerinden etkilenen ürün imalatından müşteri hizmetlerine kadar tüm aşamalarda sistem tasarımı, iyileştirme veya etkili kalite uygulamaları ile ilgili uzmanlık sağlayarak firmalara katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kalite Sistemleri Danışmanlığında Ne Sağlıyoruz?

  • Mevcut Durum (GAP) Analizi: İhtiyacınız doğrultusunda belgelendirme sürecine girmek istediğiniz veya mevcutta sahip olduğunuz ve iyileştirmek istediğiniz yönetim sisteminiz için hedeflenen durumlar ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
  • Planlama: İlgili belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz (iç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi). Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planı oluşturuyoruz.
  • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon çalışmalarını ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
  • Gözden Geçirme: Kalite Yönetim sistemi denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz. Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
  • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
  • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Referanslarımız

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Ekibimiz