Arzu Ayhan Eribol.

Hakkında

Ofisus Danışmanlık A.Ş.de Proje ve Eğitim Uzmanı olarak çalışan Arzu Ayhan Eribol, yurtiçi ve yurtdışı çok çeşitli fonlara proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahiptir. TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Horizon gibi çeşitli kurum ve fonlara çok sayıda Ar-Ge ve yatırım projelerinin sunulması ve uygulanması aşamalarında rol almıştır.

Proje uzmanlığının yanı sıra kurum içi ve dışı çeşitli eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini de yürütmektedir.

Deneyim

Uzmanlık Alanları

Eğitim