Arzu Ayhan Eribol.

Proje ve Eğitim Uzmanı

Hakkında

ODTÜ Eğitim Fakültesi'nden lisans mezunudur ve halen ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde lisans üstü eğitimini tamamlamış ve doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışı çok çeşitli fonlara proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahiptir.

TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Horizon gibi çeşitli kurum ve fonlara çok sayıda arge ve yatırım projelerinin sunulması ve uygulanması aşamalarında rol almıştır.

Proje uzmanlığının yanı sıra, kurum içi ve dışı çeşitli eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini de yürütmektedir.

Deneyim

Eğitim

Yetenekler