Cevap:

1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı), Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında ki projeler için Ticarileşme İzleme Sürecine ait nitel ve/veya nicel sonuçların puanlanmasında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.

Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır.
Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacaktır.

Firmanın projesinin ticarileşme izlemesine başlanabilmesi için başarılı olarak tamamlanmış olması gerekir.
Firmanın başarılı olarak tamamlanmamış projelerinde “TİCARİLEŞME İZLENMİYOR” kararı alınır ve projelere ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanmaz. Dolayısıyla Firmanın Ticarileşme Başarı Puanına (FTBP) ilişkin hesaplamalara bu projeler dahil edilmez.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997