Cevap:

Desteklenen aşamalar şu şekildedir;

  1. Kavram geliştirme,
  2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
  3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
  4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
  5. Prototip üretimi,
  6. Pilot tesisin kurulması,
  7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
  8. Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Önemli hatırlatma!
Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997