Cevap:

Proje başlıca aşağıdaki konular bakımından incelenir:
a) AR-GE niteliği, yenilikçi ve özgün yönleri,
b) Amacı, sonuçları, kullanılacak yöntemler,
c) Kuruluş ve ulusal düzeydeki teknolojik katkısı,
d) Teknolojik değerlendirme/karşılaştırmalar,
e) İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği,
f) İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar,
g) Personel bilgileri,
h) Kuruluşun AR-GE olanakları,
i) Kuruluşun proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüleri.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997