Cevap:

TÜBİTAK AR-GE hibe desteklerine yapılan başvurularda projeler, aşağıdaki 3 ana boyutta değerlendirilir;

I. Boyut: Endüstriyel AR-GE İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997