Cevap:

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Stratejik İş Planı Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkındaki Karar çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 6 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %75 oranında ve 200.000 ADB dolarına kadar 2564 sayılı Karar kapsamında desteklenmektedir.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997