Cevap:

TURQUALITY Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları %50 oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

KARAR MADDE NUMARASI DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz limitsiz
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi hedef pazar başına 5 yıl
ç Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) hedef pazar başına 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim hedef pazar başına 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/lokanta/kafe) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl ilk 5 yıl
g Fuar Giderleri limitsiz limitsiz
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997