Cevap:

TURQUALITY Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 7 firma TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri Tebliğ kapsamında %50 oranında ve 800.000 Türk Lirasına kadar 2006/4 sayılı desteklenmektedir.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997