Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Mevzuat Değişikliği

Tescil ve koruma desteği

Destek üst limiti yıllık 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Hukuki Danışmanlık giderleri yıllık 200.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Ödeme başvuruları için “tescil belgesinin alınmasına müteakip en geç 6 ay” şartı getirildi.

Rapor ve veri analizi desteği

Destek üst limiti yıllık 1.200.000 TL ile sabit kalmış olup, destekleme oranı %70’e yükseltildi.
Ödeme başvuruları için “Raporun tamamlanmasını veya veri tabanı üyeliğinin gerçekleştirilmesini müteakip en geç 6 ay ” şartı getirildi.
Veri tabanı üyelikleri için; veri tabanının Desteklenen Veri Tabanları Listesi (EK-13B) listesinde olma şartı getirildi.

Belgelendirme desteği

Destek üst limiti yıllık 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Yenileme giderleri, güncellenen Yıllık Üst Limitin %50’si (yıllık 912.889 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Ödeme başvuruları için “Belgenin düzenlenme, gözetim veya yenilenme tarihinden itibaren en geç 6 ay” şartı getirildi.

Yurt dışı insan kaynağı arama desteği

Destek üst limiti yıllık 912.889 TL’ye yükselmiştir.
Desteklenen Arama Siteleri Listesi (EK-15A) güncellenmiştir

Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği

Destek üst limiti site platform başına yıllık 145.819 TL’ye yükselmiştir.
Ödeme başvuruları için “Üyeliğin gerçekleştirilmesini müteakip en geç 6 ay” şartı getirildi.
Desteklenen E-Ticaret Site, Platform ve Uluslararası Kuruluşlar Listesi (EK-16A) güncellenmiştir.

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği

Destek üst limiti personel başına yıllık 912.889 TL’ye yükselmiştir.
Ödeme başvuruları için “Geliştirilmek istenen yazılım, mobil uygulama ya da dijital oyunun satışa sunulmasını müteakip en geç 6 ay” şartı getirildi.
Personel Ön Onay başvurusunun “Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü”ne yapılması zorunluğu
Şirketlerin destekten faydalanabilmesi için toplam satış geliri şartı 1000.000 TL’ye yükseltildi.

Donanım kiralama desteği

Destek üst limiti yıllık 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.

Yazılım lisans desteği

Destek üst limiti yıllık 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Desteklenen Yazılım Lisansları Listesi (EK-19A) listesi güncellenmiştir.

Pazara giriş desteği

Destek üst limiti yıllık 7.304.631 TL’ye yükselmiştir.
Şirket başına barındırma desteği yıllık 1.000.000 TL’ye yükselmiştir.

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

“Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ile dijital aracılık ve hizmet platformu reklam, tanıtım ve pazarlama desteği” ve “Genel amaçlı reklam, tanıtım ve pazarlama desteği” olarak ikiye ayrıldı.
Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ile dijital aracılık ve hizmet platformu reklam, tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında 10 dijital ürün desteklenmeye karar verildi. İlk 3 dijital ürünün her biri Yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi. Geri kalan7 dijital ürünün her biri Yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi.
Genel amaçlı reklam, tanıtım ve pazarlama desteği Yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi.
Sosyal medya ve arama motoru reklamları tasarımı, güncellenmesi, içeriklendirilmesi ve yönetimine ilişkin giderler aylık en fazla 10.000 TL tutarında desteklenmeye karar verildi. (Arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler, desteklenmez.)
Tanıtım malzemelerine ilişkin giderler etkinlik başına; şirket için en fazla 50.000 TL olarak sınırlandırıldı.
Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-31A) güncellendi

Ürün Yerleştirme Desteği

Destek üst limiti yıllık 3.651.556 TL’ye yükselmiştir

Komisyon Desteği

“Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ile dijital aracılık ve hizmet platformu komisyon desteği” ve “Acente komisyon desteği” olarak ikiye ayrıldı.
Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama ile dijital aracılık ve hizmet platformu komisyon desteği kapsamında 10 dijital ürün desteklenmeye karar verildi. İlk 3 dijital ürünün her biri Yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi. Geri kalan7 dijital ürünün her biri Yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi.
Acente komisyon desteği Yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenmeye karar verildi.
Acente komisyon desteği kapsamında; acentenin “Acenteler Listesi (EK-35A)” yer alması zorunluğu getirildi. Şirketler ekletme talebinde bulunabileceklerdir.
Acente komisyon desteği kapsamında; komisyon oranı %20 ile sınırlandırıldı

Yurt Dışı Etkinlik Bireysel ve Milli Katılım Desteği

Bireysel ve milli katılım etkinlik destekleri birleştirildi.
Destek üst limiti etkinlikte 912.889 TL’ye, Prestijli etkinlikte 1.825.778 TL’ye yükselmiştir

Yurt içi etkinlik bireysel katılım desteği

Destek üst limiti etkinlikte 546.822 TL’ye yükselmiştir.

Yurt dışı birim desteği

Destek üst limiti ülke başına yıllık 4.382.171 TL’ye yükselmiştir.
Ödeme başvuruları için “Birimin kapsama alınmasına müteakip en geç 6 ay” şartı getirildi.

STRATEJİK İŞ PLANI desteği

Stratejik iş planı ön onay başvurusu yapılması zorunludur.
Destek üst limiti yıllık 3.651.556 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %75 olarak güncellenmiştir.
Stratejik iş planı desteğinden 1 defaya mahsus olmak üzere yararlanılabilir. “Destek süresi devam eden şirketler stratejik iş planlarını beş yılda bir günceller. Değerlendirme ve iş planını içeren bu çalışma için danışmanlık hizmeti alınması zorunlu değildir.” Metni eklenmiştir.

TESCİL VE KORUMA desteği

Destek üst limiti yıllık 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 + %10 (Hedef Ülke) olarak güncellenmiştir.
Hukuki danışmanlık gideri yıllık en fazla 200.000 TL tutarında desteklenir.
Destek başvuru süresi, tescil belgesi tarihinden ya da korunma için ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 AY şartı getirildi.

PATENT, FİKRİ MÜLKİYET HAKKI, TASARIM VEYA MODEL SATIN ALIM DESTEĞİ

Destek üst limiti yıllık 3.651.556 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 + %10 (Hedef Ülke) olarak güncellenmiştir.
Destek başvuru süresi, ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 AY içerisinde yapılmalıdır.
Satın alınacak patent, fikri mülkiyet hakkı, tasarım veya modelin ilgili ülke resmî kurumlarında tescilli olması ve değerine ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nden rapor alınması şartı getirildi.

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ile dijital aracılık ve hizmet platformu geliştirme desteği

Destek oranı %50 olup, son 1 yıl içinde mezun olan personele destek oranı %70 oranı getirildi.
Destek üst limiti 1.8257.778 TL’ye yükselmiştir.
Şirketin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen kuruluş tarihi üzerinden en az bir yıl geçmesi ve ön onay başvuru tarihinden önceki yıla ilişkin toplam satış gelirinin en az 1.000.000 TL olma şartı getirildi.

DONANIM KİRALAMA DESTEĞİ

Ön onay başvurusu kira döneminin başlangıç tarihinden en az bir ay önce yapılma şartı getirildi.
Desteklenen giderler başlığında olan “Teçhizat, donanım” giderleri kaldırıldı, yerine genel terim olan “Endüstriyel robotik teçhizat giderleri” başlığı getirildi.
Destek üst limiti yıllık 3.651.556 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 + %10 (Yerli Malı) olarak güncellenmiştir.

YAZILIM LİSANS DESTEĞİ

Destek üst limiti 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 + %10 (Yerli Malı) olarak güncellenmiştir.
Desteklenen Yazılım Lisansları Listesi (EK-19A) güncellenmiştir.

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Destek üst limiti yıllık 7.304.631 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 dır.
Şirket başına barındırma desteği yıllık 2.000.000 TL’ye yükselmiştir.

RAPOR VE VERİ ANALİZİ DESTEĞİ

Destek üst limiti 1.200.000 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %70 dir.
Desteklenen Veri Tabanları Listesi (EK-13B) güncellenmiştir.

BELGELENDİRME DESTEĞİ

Destek üst limiti 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 olup güncellenen yıllık üst limitin %50’sini aşamaz.
Desteklenen Belge, Akreditasyon ve Sertifikalar Listesi (EK-14A) güncellenmiştir.

YURT DIŞI İNSAN KAYNAĞI ARAMA DESTEĞİ

Destek üst limiti 1.825.778 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 dir.
Desteklenen Arama Siteleri Listesi (EK-15A) güncellenmiştir.

TEST DESTEĞİ

Destek üst limiti 3.651.556TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %50 dir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA (ÜRÜN/HİZMET BAZLI) DESTEĞİ

Yıllık en fazla 20 adet yazılım, dijital oyun, mobil uygulama veya dijital aracılık ve hizmet platformu destek kapsamındadır. İlk 5 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform başına 10.000.000 TL,
Kalan 15 Adet için ürün en fazla 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek oranı %70 + %10 (Hedef Ülke) olarak güncellenmiştir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA (genel amaçlı) DESTEĞİ

Destek üst limiti 10.957.705 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %70 + %10 (Hedef Ülke) olarak güncellenmiştir.
Sponsorluk harcamalarına ilişkin yıllık destek tutarı, %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ ye kadar desteklenir ve güncellenen yıllık üst limitin %10’unu aşamaz.

ÜRÜN YERLEŞTİRME DESTEĞİ

Destek üst limiti 14.609.261 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 dır.

DANIŞMANLIK desteği

Destek üst limiti 10.957.705 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 dır.
Desteklenen Danışmanlık Faaliyetleri Listesi (EK-55B) güncellenmiştir.

KOMİSYON DESTEĞİ (YAZILIM, DİJİTAL OYUN, MOBİL UYGULAMA İLE DİJİTAL ARACILIK VE HİZMET PLATFORMU)

Şirket, yıllık en fazla 20 adet yazılım, dijital oyun, mobil uygulama veya dijital aracılık ve hizmet platformu destek kapsamındadır.
Destek limiti 2.500.000 TL – İlk 5 Adet , 600.000 TL – Kalan 15 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform
Destek oranı %70 dir.

KOMİSYON DESTEĞİ (ACENTE)

Destek üst limiti 5.000.000 TL’ye yükselmiştir.
Destek oranı %60 dir.
Desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı her bir yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık ve hizmet platformu için yurt dışında satış ve/veya dağıtım bedelinin %20’sini aşamaz.

YILDIZ TEKNOLOJİ OFİSLERİ DESTEĞİ

Destek üst limiti 7.304.631 TL yükselmiştir.
Destek oranı %70 dir.
Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteklenen Harcamalar (EK-56B) güncellenmiştir.

YURT DIŞI YÜKSEK KATMA DEĞERLİ BİLİŞİM YÜKLENİCİ PROJESİ DESTEĞİ

Destek üst limiti 2.400.000 TL’ye yükselmiştir.
Destek süresi 2 yıl dır.
Destek oranı %60 + %10 (Hedef Ülke) olarak güncellenmiştir.

VERİ MERKEZİ DESTEĞİ

Destek üst limiti 30.000.000 TL’ye yükselmiştir.
Destek süresi 2 yıl dır.
Destek oranı %60 + %10 (Satın alınan veya kiralanan yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda) dur.

YURT DIŞI ETKİNLİK BİREYSEL VE MİLLİ KATILIM DESTEĞİ

Şirketin Etkinlikler Listesinde yer almayan etkinlikler için, etkinlik tarihinden en az 1 ay önce Bakanlığa kapsama alınma başvurusu yapılması gerekmektedir.
Destek üst limiti 912.889 TL / Etkinlik, 1.825.778 TL belirlenmiştir.
Destek oranı %60 + %10 (Hedef Ülkelerde Yapılan Faaliyetlerde) olarak güncellenmiştir.
Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-36B) güncellenmiştir.

YURT İÇİ ETKİNLİK BİREYSEL KATILIM DESTEĞİ

Destek üst limiti Etkinlik Başına 546.822 TL olarak yükselmiştir.
Destek oranı %60 dir.
Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi (EK-38B) güncellenmiştir.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ (YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA, OYUN, YAZILIM İLE DİJİTAL ARACILIK VE HİZMET PLATFORMU)

Destek üst limiti 9.130.408 TL yükselmiştir.
Destek oranı %60 dır.

HARCAMA YETKİSİ VERİLMESİ EKLENMİŞTİR.

E-TURQUALITY programında yer alan şirketlerin organik bağa sahip şirketlerince gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için ilgili belgelerle Genel Müdürlüğe yapacağı başvuruya istinaden yapılacak inceleme sonucunda harcama yetkisi verilebilir. Harcama yetkisi verilen şirketin sadece destek kapsamına alınan şirketin ürün veya hizmetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997