Satın alma işlemlerinin stratejik planlaması, talep ve sipariş süreçlerini sistematikleştirerek gereksiz harcamaların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Tedarikçi performansının düzenli takibi tedarikçi kaynaklı risklerin azaltılmasında, doğru tedarikçi seçimi yapılmasında ve satın almada sürekliliğin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca düzenli takip ile satın alma süreçlerinde planlanandan farklı sonuçlar gözlendiğinde sorun tespiti ve düzeltilmesi daha çabuk yapılabilmektedir.

Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Mevcut satın alma süreçlerinin incelenmesi
 • Satın alma süreçlerinin iş akışının tasarlanması
 • Bu süreçlerdeki performans kriterlerinin belirlenmesi
 • Bu süreçlerde görev alacak olan personelin rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Performans kriterlerini göz önünde bulundurarak onaylı tedarikçilerin satın alma sistemine dahil edilmesi sürecini yönetilmesi.

Tedarik Zinciri Portalı Kurma.

Tedarik zinciri, ürünün üreticiden, toptancı, dağıtıcı, perakendeciye ve son olarak da tüketiciye ulaşmasını kapsayan sürecin tamamını kapsamaktadır. Tedarik süreci aynı zamanda ürünün satış sürecini, stok yönetimini, malzeme teminini, dağıtım sürecini ve müşteri hizmetleri gibi farklı iş kolunu da kapsadığı için, en iyi şekilde planlamalıdır.
Doğru bir planlama yapılmadığında tedarik zinciri yönetimi işletmeleri başarısız kılacaktır. Bu sistemin kurulduğu işletmeler, işleri daha verimli yapmaya başlar. Stok takibi ve ürünlerin satış oranlarına göre, yeni stok siparişlerini vermek için optimum süreyi bulabilirler.
Buna ek olarak tedarik sürecini optimize ederek maliyetleri düşürebilir, anlık olarak depodan çıkacak ürün adedini artırarak, kapasiteyi büyültebilir.
Tedarikçiler veya üreticilerle olan ilişikileri geliştirebileceği gibi doğru stok ve depo yönetimi sayesinde gecikme yaşamadan işlerin sürekliliğini sağlayabilir.
Ofisus olarak büyüme rakamlarınızda ve karlılığınızda artış ve sektörünüzde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için tedarik zinciri yönetimi için danışmanlık sunuyoruz.
Bu sayede şirket operasyonlarınızı firmanızın bünyesine ve genel stratejilerine uyumlu bir yapı amacıyla düzenlemiş oluyoruz.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Tedarik zincirinin halkaları arasındaki bilgi akış süreçlerini incelenmesi, düzenleme gereken noktaların belirlenmesi
 • Düzenleme gereken süreçler için alternatif oluşumların tasarlanması
 • Dağıtım ve depolama süreçlerinde darboğazların belirlenmesi, bunları azaltmaya yönelik verimlilik çalışmalarının yapılması
 • Ürün sipariş yönetiminin yapılması
 • Müşteri taleplerine yönelik analizler yapılması
 • Stok seviyelerinin ve stok stratejilerinin belirlenmesi
 • Envanter kontrol süreçlerinin incelenmesi, alternatif prosedürlerin oluşturulması

Tedarikçi Yönetimi.

Tedarik zinciri yönetimi, müşteriler ve diğer ortaklar için katma değer yaratan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin sağlandığı, hammadde tedarikçilerinden son kullanıcılara kadar ki iş süreçlerinin yönetilmesidir. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, distribütörler ve müşterilerden oluşur. Tedarikçi yönetimi ile;

 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Ürün hatalarının azaltılması
 • Birim zamanda yapılan iş miktarının artırılması
 • Sipariş dolum oranının artırılması
 • Tedarik zinciri ile ilgili sorunların tespit edilmesi hedeflenir.

Tedarik zinciri yönetim süreçleri aşağıdaki gibidir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Müşteri hizmet yönetimi
 • Talep yönetimi
 • Talep işletme
 • İmalat akış yönetimi
 • Satın alma
 • Ürün geliştirme ve ticarileştirme
 • İadeler

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Müşteri ilişkilerinin ve müşteri taleplerinin incelenmesi
 • Talep tespit süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
 • Tedarikçilerin belirlenmesi
 • Tedarikçi performans analizleri , güçlü ve zayıf yanlarını belirlenmesi

Veri Analizine Dayalı Satın Alma Yönetimi.

Satın alma yönetimi, malzemelerin doğru kalitede, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru kaynaktan temin edilmesini yönetme sürecidir. Satın alma yönetimi, satın alma sürecinde ve işletmenin rekabet avantajı içinde doğrudan rol oynamaktadır. Satın alma stratejik bir konudur ve kalite satın alma kararının verilmesinde temel faktördür. Kalite organizasyonda ve tedarikçiyle sürekli geliştirilir. Tedarikçi sürekli izlenir ve değerlendirilir. Tedarik zincirlerinden elde edilen veriler karar alma sürecinde daha akıllı ve verimli yaklaşımlar sergilenmesine yardımcı olur. Bu verilerin analizi sayesinde;

 • Mevcut riskler daha iyi anlaşılır ve geleceğe yönelik riskler önceden tespit edilebilir,
 • Talep daha doğru tahmin edilerek buna uygun planlama yapılabilir,
 • Müşterinin ihtiyaçları daha net anlaşılarak planlama buna uygun düzenlenebilir,
 • Yalın tedarik zinciri oluşturulabilir,
 • Düşük maliyetle sürdürülebilir üretim için riskler azaltılabilir,
 • Şirketlerin daha kapsamlı tedarik zinciri bilgisine sahip olması sağlanabilir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Tedarikçi takibinizi yapılması
 • Tedarikçilerinizin performanslarını değerlendirilmesi
 • Mevcut verileri analiz edilerek geleceğe yönelik risklerin tespit edilmesi
 • Mevcut veriler kullanılarak talebe uygun planlama yapılması
Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Duygu YILDIRIM
Duygu YILDIRIMUzman
İnci Ekin ÖZKARDEŞ
İnci Ekin ÖZKARDEŞ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?