Yükleniyor…

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Kapsamı

Günümüzde kalitenin işletmelerin en önemli rekabet avantajlarından biri olmaya başlamasıyla kalite yönetim  belgelerinin ve uygulamalarının firmalara katkıları daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır.  Üretim veya hizmet sektöründeki bir firmanın maliyetleri yönetmek, marka imajına katkı sağlamak , süreçleri iyileştirmek , rekabet koşullarında avantaj sağlamak , müşteri isteklerini karşılamak gibi sebeplerle kalite belgelerine verilen önem artmıştır.

Firmalar uluslararası isterleri karşılayabilmek, rekabet güçlerini artırabilmek ve değişime ayak uydurabilmek için özellikle entegre kalite yönetim sistemlerine ihtiyaç duymaya başlamışlardır.  Global standartlar Annex SL yapıda tüm firmalara uygulanacak şekilde tasarlanmış olsa da iyi tasarlanmamış ve uygulanmamış Kalite Yönetim Sistemi, sistemin faydalarını aksine çevirebilmektedir.

Kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, kalite sistemlerinden etkilenen ürün imalatından müşteri hizmetlerine kadar tüm aşamalarda sistem tasarımı, iyileştirme veya etkili kalite uygulamaları ile ilgili uzmanlık sağlayarak firmalara katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kalite Sistemleri Danışmanlığında Ne Sağlıyoruz?

 • Mevcut Durum (GAP) Analizi: İhtiyacınız doğrultusunda belgelendirme sürecine girmek istediğiniz veya mevcutta sahip olduğunuz ve iyileştirmek istediğiniz yönetim sisteminizin için hedeflenen durumlar ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
 • Planlama: İlgili belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planı oluşturuyoruz.
 • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
 • Gözden Geçirme: Kalite Yönetim sistemi denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Başlıklarımız

IATF 16949:2016, otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır.

IATF 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD, GM ve CHRYSLER’ in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsayan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO Teknik Şartnamesidir.

IATF 16949:2016 , tedarik zincirinde sürekli iyileştirme, kusur önleme ve varyasyon ve israfın azaltılmasını sağlayan süreç odaklı bir KYS’nin (Kalite Yönetim Sistemi) geliştirilmesini vurgular.

 IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetimi Standardı Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz? 

IATF 16949:2016 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak Uzman danışmanlık ekibimizle için size rehberlik sunuyoruz.

 • Mevcut Durum (GAP) Analizi: IATF 16949 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
 • Planlama: IATF 16949 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
 • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
 • Gözden Geçirme: IATF 16949 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

Otomotiv sektöründe çalışmıyor ama temel kalite araçlarının kullanımını kendi sisteminiz için veya müşteri gereklilikleri için talep ediyorsanız. APQP-PPAP-FMEA-SPC-MSA danışmanlarımız için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 9001 standardı, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılarken, müşterilere odaklanarak uzun vadede performansı sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluşun yönetilmesi ve yönlendirilmesi için kapsamlı bir temel kural veya inanç olarak bir kalite yönetimi ilkesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin uygulanması, kuruluşun genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, kuruluş açısından stratejik bir karardır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

ISO 9001:2015 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak yanınızdayız. Uzman danışmanlık ekibimizle size rehberlik sunuyoruz.

 • Mevcut Durum (GAP) Analizi: ISO 9001 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
 • Planlama: ISO 9001 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
 • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
 • Gözden Geçirme: ISO 9001 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin vazgeçilmez nitelikte oluşundan kaynaklı, çevre kavramının günümüzde kazandığı boyutlar göz ardı edilemeyecek seviyeye gelmiştir. Bu sebeptendir ki, çevre sorunları işletmelerin öncelikli sorunlarından birisidir. Ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin global olmasından kaynaklı yasal uygulamalar dışında firma bilinci kapsamında bu uygulamaların yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu standart firmanın çevresel sonuçlarını ölçen bir performans standardı değildir. ISO 14001 standardı, çok sayıdaki şirket prosesini sistematize eder ve bu proseslerle ilgili dokümantasyon sürecinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

ISO 14001:2015 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak yanınızdayız. Uzman danışmanlık ekibimizle bu süreci dört adımda tamamlamanız için size rehberlik sunuyoruz.

 • Mevcut Durum (GAP) Analizi: ISO 14001 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
 • Planlama: ISO 14001 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
 • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
 • Gözden Geçirme: ISO 14001 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre Her yıl 2,78 milyondan fazla insan iş kazaları veya işle ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ek olarak, her yıl 4 günden fazla işe devamsızlıkla sonuçlanan yaklaşık 374 milyon işle ilgili ölümcül olmayan yaralanma meydana gelmektedir.  ISO 45001 standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve prosesler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedefleniyor.

ISO 45001 standardı, “Bir kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar.” prensibi ile kuruluşların yasal mevzuat ile uyumunun sağlanması, kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını sürekli olarak geliştirilmesi için sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. ISO 45001 standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve prosesler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

ISO 45001:2018 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak yanınızdayız. Uzman danışmanlık ekibimizle bu süreci beş adımda tamamlamanız için size rehberlik sunuyoruz.

 • Mevcut Durum (GAP) Analizi: ISO 45001 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
 • Planlama: ISO 45001 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
 • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
 • Gözden Geçirme: ISO 45001 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
 • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Referanslarımız

Kalite Sistemleri Danışmanlığı Ekibimiz