Sık Sorulan Sorular

/Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular2019-01-29T13:46:53+03:00
%10 luk proje genel giderleri nasıl ödenir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Dönem sonunda beyan edilen dönemsel giderin, kabul edilen kısmı %10 oranında artırılır ve destek kapsamı belirlenir. Bu destek kapsamı üzerinden, KOBİ için %75, Sanayi için %60 oranında destek miktarı ödenir.

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ile Projeler En Fazla Ne Kadar Süre Desteklenir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla otuzaltı aydır.

1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ile Projeler Ne Oranda Desteklenir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere büyük kuruluşlar için % 60 ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75 olarak uygulanır.

1511-BIT-AKAY-2016-1-Açık Kaynak Yazılımlar-Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Sektörel ihtiyaçlara uygun açık kaynak tabanlı iş zekası yazılım ve uygulamaları
* Teknik çözümler ve yapısal tasarımlar

1511-BIT-BBIL-2015-2-Bulut Bilişim-Altyapı Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
*Bulut bilişim uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak altyapı teknolojilerine yönelik yazılım, donanım ve sistemlerin geliştirilmesi (büyük sunucu çiftliklerinin yönetimi, iletişim güvenliği, veri güvenliği vb.)
* IPTV ve OTT (Over-the-top) teknolojilerini besleyecek ve yeni nesil televizyon yayıncılığının altyapısını oluşturacak içerik ve uygulama dağıtım sistemlerinin (CDN – Content Delivery Network) geliştirilmesi ve devreye alınması
* Süreç tabanlı iş yazılımlarının (tahsilat, faturalama, vb.) SaaS modelinde geliştirilmesi
* Bulut bilişim sunucularını sunuculara tek tek bağlanmadan sunucuların router’lar gibi provisioning sistemleri ile yönetilebildiği standartların oluşturulması ve bu standartlara uygun açık kaynak kodlu yazılım platformlarının geliştirilmesi
* Bulut bilişim ortamını kullanan, ana üreticilerin tedarikçileri ile her türlü ilişkisini buluttaki arayüz ile yapmayı sağlayan, mobil cihazlarla desteklenen, genel kabul görmüş işletim sistemlerini (linux, windows) ve internet tarayıcılarını (chrome, firefox, explorer) kullanan yazılımların gerçeklenmesi

1511-BIT-BBIL-2016-1-Bulut Bilişim-Sektörel Uygulamalar ve Hizmetler Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Sektörel uygulamalar için bulut hizmetlerin (SCM, ERP, CRM vb.) geliştirilmesi
* Mobil kullanıcılar için uygulamaların bulutla desteklenmesi (mobil bulutlar)
* Bulut uygulamaları için metodik yazılım geliştirilmesi
* Sektörel bazda büyük çaplı veri saklama ve yönetimi
* Bulut üzerinden iletişim destekli iş süreçleri uygulamaları

1511-BIT-BBIL-2016-2-Bulut Bilişim-Büyük Veri İşleme Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Hızlı veri okuma ve işleme teknolojileri
* Büyük veri setlerinde bağlılık (associative) bilgisini koruyarak işlem yapabilecek, web ve mobil ara yüzlü, dinamik veri madenciliği uygulamaları
* Düşük internet hızlarında alınan verilerin farklı coğrafi konumlardaki bulut mimarisi tabanlı veri tabanlarında yedeklenmesine ve geçmişe dönük çoklu sorgu yapılabilmesine yönelik yazılımlar
* Çok büyük verilerin (structured/unstructured) bulut üzerinde düşük maliyetle işlenmesi (Hadoop sistemleri)

1511-BIT-BBIL-2017-1-Bulut Bilişim-Sanallaştırma Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Sektörel Uygulamalara Yönelik Sanallaştırma (Virtualization) Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* İşletim sistemi sanallaştırma yazılımları
* Uygulama sanallaştırma yazılımları
* Hizmet sanallaştırma yazılımları

1511-BIT-BBIL-2017-2-Bulut Bilişim-Bulut Üzerinden ve Bulutlar Arası İletişim Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Bulut Üzerinden veya Bulutlar Arası İletişim Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Farklı bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik (Intercloud interoperability)
* İçeriklerin dağıtımı için teknolojiler geliştirilmesi
* Sanal sunucu yönetim sistemleri

1511-BIT-BGUV-2016-1-Bilgi Güvenliği-Yerli Güvenlik Yazılımları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Kötücül yazılım ve benzeri tehditleri tespit ve bertaraf edecek yerli yazılımlar
* Web sunucularındaki güvenlik açıklıklarını otomatik tespit edecek yerli yazılımlar

1511-BIT-BGUV-2017-1-Bilgi Güvenliği-Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Noktadan noktaya güvenli iletişim sağlayacak kanallar
* Fiziksel boyutta güvenliğin sağlanmasına yönelik sistemler (biyometrik onaylama, sanallaştırma, akıllı kartlar vb.)
* Platformlarda ve kullanıcı etkileşimlerinde güvenlik sistemleri (sanallaştırma, güvenlik açığı bulma ve bertaraf etme vb.)

1511-BIT-EKRN-2016-1-Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Ekran Üretim Teknolojilerinin ve Makinelerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* AMOLED Piksel Matrisinin Sürücü Devre Tasarımı ve Geliştirilmesi: Ekran sürme tekniklerinin, devre kartının ve yazılımının geliştirilmesi (50Hz‘lik RGB video gösterime uygun sürücü devre tasarımı)
* AMOLED Ekranın Entegrasyonu: Optik performans, elektriksel performans, güvenirlik (çevresel ve mekanik), EMC/EMI ve 50Hz ‘lik RGB video gösterime uygunluk
* Yüksek hacimli seri üretime uygun OLED ekran üretim teknolojilerinin (roll-to-roll, vakum buharlaştırma sistemleri, ince film kaplama teknikleri, mürekkep püskürtme vb.) geliştirilmesi
* Organik Elektronik Aygıtlar (OPV, OLED, OFET vb.) Için Rulodan Ruloya ve Saçtırma Sistemlerini Içeren Entegre Pilot Üretim Hattı: 30 cm (12”x12”); TCO kaplamaları için; PET, PES, PEN esnek altlıklar üzerine 0,1-1 m/dk taşıma hızı; üretilen TCO malzemelerinin esnek altlıklar için 50 – 300 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması; Vakum seviyesi 10-6 hPa’dan düşük; sistemler arası asal ortamda geçiş sağlaması; alttaş sıcaklığı 80oC’den düşük
* AMOLED ve LED Görüntüleme Sistemleri için Aktif Matris ve Organik Katmanların Oluşturulması için Cluster veya In-Line (PVD/CVD Vakum Buharlaştırma) Üretim Hattı:12.5×12.5cm (5”x5”) esnek (PET, PES, PEN, metal, vb.) veya esnek olmayan (cam, kuvars, silisyum, safir, metal, vb.) altlık boyutları; aktif matris oluşturulması için ihtiyaç duyulan kaplama (metal, TCO, yarıiletken, dielektrik, vb.) ve kuru aşındırma sistemleri (reaktif iyon aşındırma) vb. içermesi; küçük molekül organik malzemelerin (HTL, EBL, RGB, vb.) süreç akışına uygun olarak buharlaştırılabilmesi; kaplama kalınlıklarında +-%2 uniformity elde edilebilmesi; alttaş yapısına bağlı olarak +-%5 uniform sıcaklık kontrolü; kaplama sistemlerinde buharlaştırma için yerli tasarım linear source kullanılması; Cam üzerine büyütülen TCO kaplamalarının 1-25 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması

* Mürekkep Püskürtme (inkjet printer) Cihazı: Özgün nozzle tasarımı içeren, printer başlığının ucu düz 128 nozzlelı (128 flat nozzle) olması; pikolitre seviyesinde damlatma hacmi; 3 farklı rengi (RGB) ard arda uygulayabilme özelliği; AMOLED ekran üretimi için farklı renk mürekkeplerin mikro boyutlu piksellerin içine hassas bir şekilde adreslenmesi; sistem genelinin hassasiyeti 5μm 3 sigma olması; Damlacık oluşumunu izlemek ve hassas hizalama için iki adet CCD kamera olması; superyellow, PPV türevli polimer esaslı vb. malzemelerin kullanılması; gerekli ısıtıcı sistemler kullanılarak polimerlerin cure ya da post cure edilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Organik elektronik aygıtlar (OPV, OLED, OFET, vb.) için rulodan ruloya ve saçtırma sistemlerini içeren entegre pilot üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Plasma temizlik sistemi, vakum sistemi, roll-to-roll sistemi, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, kürleme sistemleri
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının bileşen ve parametrelerin optimizasyonuna yönelik çalışmalar

AMOLED ve LED görüntüleme sistemleri için aktif matris ve organik katmanların oluşturulması için cluster veya in-line (PVD/CVD vakum buharlaştırma) üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Vakum sistemi, altlık yükleme ve taşıma sistemleri, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, scrubber sistemi, yükleme odası ve transfer sistemi, plazma temizleme ünitesi
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının, cam ve esnek taban üzerine geliştirilen bileşenlerin ve parametrelerin optimizasyonu

Mürekkep püskürtme (inkjet printer) cihazı
* Mürekkep nozel sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* Pieozo-elektrik print-head tasarımı ve prototip üretimi
* CNC router sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* İnk-jet yazıcı cihazının entegrasyonu, sistemin otomasyonu ve kontrolü
* Performans belirleme ve iyileştirme çalışmaları

1511-BIT-GNBT-2015-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemlerinin Geliştirilmesi

Araştırmalar aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Yeni malzemeler kullanılarak karşılıklı bağımlı kritik altyapı sistemleri
* Karşılıklı bağımlı kritik altyapı sistemlerinin kontrolü, izlenmesi, yönetimi, simülasyon ve modellemesine yönelik yenilikçi uygulamalar
* Kritik altyapı sistemlerinde esneklik, performans ve hızın artırılmasına yönelik yenilikçi mühendislik çözümleri
* Gömülü olan yazılım ve bilişim sistemlerinin entegrasyonunun iyileştirilmesi

1511-BIT-GNBT-2016-1-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Yeni Nesil İnternet Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Yeni Nesil İnternet Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Araştırmalar aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* 4G, 5G ve sonrası teknolojiler
* İleri 5G ağ altyapıları
* LTE-Advanced ve post-LTE sistemler
* Yeni hava arayüzü (air interface) teknolojileri

1511-BIT-GNBT-2016-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri teknolojilere odaklanacaktır:
* Optik ağların maliyet etkin ve esnek kaynak kullanımı sağlamasına yönelik kontrol ve yönetim sistemleri
* Veri merkezleri arası bağlantıların iyileştirilmesi
* Maliyet etkin ve enerji verimli teknolojiler

1511-BIT-GNBT-2017-1-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Yenilikçi Fiber Teknolojiler Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Fiber altyapı üzerinden yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan gelişmiş xPON/Active Ethernet teknolojiler (GPON, EPON, WDM-PON)
* STM-1, 4, 16, 64 gibi paket veri taşıma sistemlerinin IP ağ haberleşme sistemlerinin yerini almasını sağlayacak teknolojiler

1511-BIT-GNBT-2017-2-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Genişbant Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Performans Artırımı Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Genişbant Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Performans Artırmaya Yönelik Teknolojiler

Projeler aşağıdaki veya benzeri teknolojilere odaklanacaktır:
* Yüksek hız ve kapasite
* Kullanıcı dostu ve maliyet etkin olma özelliği
* Açık erişim ve geniş kapsama alanı
* Yüksek veri güvenliği

1511-BIT-GOMS-2015-2-Gömülü Sistemler-Yazılım ve Tasarım Araçları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Gömülü Yazılım ve Tasarım Araçları

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Gömülü yazılım geliştirme ve tasarım araçları
* Performans öngörme ve doğrulama araçları
* Gömülü yazılım test sistemleri
* Yazılım simülasyonu ve çevrimiçi yazılım geliştirmeye yönelik araçlar
* Gömülü sistemler için programlama araçları tasarımı

1511-BIT-GOMS-2016-1-Gömülü Sistemler-Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Çevresel sensörlerin entegre edildiği gözleme yönelik akıllı sistemler
* Akıllı ev, şehir, sayısal pano, bilgilendirme sistemleri
* Eğitime yönelik akıllı sınıf, tahta ve benzeri uygulamalar
* Savunma sektörüne yönelik güdümlü sistemler, biyogüvenlik
* Hasta takip ve tıp elektroniği sistemleri

1511-BIT-GOMS-2016-2-Gömülü Sistemler-Haberleşme Sistemleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Gömülü Haberleşme Sistemleri (Makina-Makina, Makina-İnsan, Makina-Mobil Sistem)

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Taşımacılık sektöründe GPS ile takip sistemleri (araç ve filolara ait güzergâh takibi, konum belirleme, sensör özelliklerinin takibi/bilgi alma yöntemleri)
* Sayaç okuma uygulamalarında su, doğal gaz, elektrik gibi bir sayaç ile tutulan verilerin; uzaktan alınması, raporlanması, komut gönderilmesi ve bakımının yapılması
* Emniyet birimlerine yönelik belli bölgelerin takibi, uzaktan bilgi alınması, acil durumların bildirilmesi ve veri alınması
* Savunma sanayinde uzaktan yönetilen silahların kullanılabilmesi, insanların yaklaşmaması gereken deneylerin, testlerin yapılabilmesi
* Tarım uygulamalarında doğal olayların; hava, nem, basınç gibi anlık değişim gösteren durumların analizi
* Sağlık sektöründe takip edilmesi gereken hastalıklarda ölçümlerin alınması ve depolanması

1511-BIT-GOMS-2017-1-Gömülü Sistemler-Akıllı Enerji Yönetimi Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Sektörel Uygulamalarda Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Gömülü sistemlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik modüller
* Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji dağılımını optimum seviyede yönetebilen modüller

1511-BIT-GOMS-2017-2-Gömülü Sistemler-Taşınabilir Uygulamalara Yönelik Gömülü Sistemler Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Taşınabilir multimedya uygulamalarına özel gömülü sistemler
* Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri
* Yenilikçi video kodlayıcıları

1511-BIT-MILT-2015-2-Mobil İletişim Teknolojileri-Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Yüksek ve Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Sistem Entegrasyonu
Yüksek İrtifa Platformu: 17-22 km yükseklikte sabit veya sabite yakın konumda durabilecek, balon tipi hava aracı.
Düşük İrtifa Platformu: 300m-3km yükseklikte bir platform.
(Bu araçlar yerli imkanlarla geliştirileceği gibi dışarıdan da temin edilebilir)
Düşük İrtifa Platformu baz istasyonu (örneğin; LTE enodeB) görevi görecektir.
Yüksek İrtifa Platformu’nun tasarsız ağlar ile iletişimini sağlamada genişbant RF, hücresel sistemlerde backhaul hizmeti için ise optik link kullanılacaktır.

* Heterojen Teknolojileri Destekleyecek Gateway: Yerde konuşlandırılacak portatif baz istasyonları çıkış noktası (gateway) görevi görecek şekilde; LTE, TETRA/APCO (kamu güvenliği) ve uydu haberleşme ağları arasında köprü vazifesine sahip

* Çoklu HAP Sistemi: Çoklu Yüksek İrtifa Platformu’nda (HAP) uygulama olarak uydu-tabanlı sistemlere (örneğin; GPS’e) alternatif bir konumlandırma sistemi. Havadaki 3-4 Yüksek İrtifa Platformu sayesinde yeryüzündeki bir alıcının konumlandırılması

1511-BIT-MILT-2016-2 Mobil İletişim Teknolojileri-Yenilikçi Mobil Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:50+03:00

Yenilikçi Mobil Heterojen Ağ Teknolojileri

Mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu, vb.) ve kablolu (PLC, fiber, xDSL, vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan teknik ve maliyet açısından verimli mobil heterojen ağ teknolojilerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Ağlar arasında Self Organizing Network (SON)
1) Baz İstasyonları arası geçiş
2) Ana makro baz istasyonu ile haberleşme
3) Kendi kendini uyarlayabilen baz istasyonu tasarımı (konfigure etmesi)
4) Ağ yönetimi destek sistemi (Operation support system (OSS))
Düşük gecikmeli, maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak protokoller ve donanımlar, kapsama ve kapasite optimizasyonları, hücre içindeki baz istasyonlarının girişim (interference) optimizasyonu

* Altyapı veya son kullanıcılar için melez (hibrit) modem
1) Tamamen yerli yazılım ve donanım yetenekleri ile, Hibrit Terminal ve Modem ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi
2) Terminal ve Modem ürünlerinin, diğer ürünler ile birlikte çalışabilirliğinin sağlanması

* Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojileri
Spektrumun verimli kullanılarak yüksek hızda ve kalitede mobil iletişim hizmetlerinin sunulması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:

Ağlar arasında Self Organizing Network (SON)
* Mevcut ve yeni nesil mobil kablosuz iletişim ağlarını destekleyen, ağ eniyileme yöntemlerinden Self-Organizing Network (SON) teknolojisi, oto konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama araçlarının geliştirilmesi

Altyapı veya son kullanıcılar için melez (hibrit) modem
*Altyapı veya son kullanıcılar için hibrit modem tasarımı ve geliştirilmesine yönelik teknoloji ve prototip geliştirme çalışmaları

Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojileri
* Dinamik spektrum erişim tabanlı mobil iletişim teknolojilerinin (örneğin; TV White Space) geliştirilmesi

1511-BIT-MILT-2017-2 Mobil İletişim Teknolojileri-Mobil Cihazlara Yönelik Ağ Teknolojileri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Mobil Cihazlar Üzerinde Çalışabilecek Ağ Teknolojileri

Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Mevcut kablosuz (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu vb.) ve kablolu (PLC, fiber, xDSL vb.) iletişim teknolojilerinin birlikte etkin çalışmasının sağlanması
* En az 50 Mbit gönderme ve 200 Mbit indirme kapasitesini kesintisiz olarak verilebilmesi
* Şebeke yoğunluğuna duyarlılık
* Dinamik yük paylaşımı yapılabilmesi
* Teknik ve maliyet açısından verimli

1511-BIT-MNOE-2015-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik MEMS Tabanlı Sistemler Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Wireless Camera Networkler’de kullanılmak üzere düşük güç tüketimine sahip CMOS sensörleri
* İnsansız Hava Araçlarına monte edilebilecek minyatür yüksek çözünürlüklü optik kameralar
* GPS+INS entegrasyonu yapılmış LiDAR sistemleri
* LEO yörüngesinde görev yapan uydulardan yüksek yer çözünürlüğüne sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenler
* İnsansız Hava Araçları, uçak ve helikopterlere yönelik düşük ağırlıklı (< 5 kg), dalga boyu çözünürlüğü hassas (0.1 nm) Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi teknikleri

1511-BIT-MNOE-2016-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-Kızılötesi Dedektör Dizinleri Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Maliyet Etkin Kızılötesi Dedektör Dizinlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* MEMS ve CMOS teknolojileri kullanarak maliyet etkin kızılötesi dedektör dizinleri (Pul büyüklüğü: 8 inç; sensör büyüklüğü: 160×120 veya daha küçük; sensör maliyeti: <= 100 $; kamera boyutları: <= 1 inç3; sensör güç tüketimi: < 150 mW; bu teknoloji kapsamında geliştirilecek termal kameraların küçük boyutlu (1 inç3) ve maliyet etkin (< 1500$) olması gerekmektedir) Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir: * Maliyet etkin mikrobolometre tipi dedektörlerin tasarımı (Simülasyon ve analizler ile dedektör performans kriterlerini sağlayan mikrobolometre tasarımları): NETD: < 300 mK; 30 fps; Hedeflenen sensör maliyeti 100 $ veya altı olmalıdır. * Tasarlanan dedektörlerin geliştirilmesi için cihaz ve süreçlerin optimizasyonu ve 160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi büyüklüğünde dizinlerinin okuma devresi üzerinde geliştirilmesi (160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi boyutlarında okuma devresi üzerinde geliştirilmiş dedektör dizinleri) : NETD: <300 mK (@ 10 kHz elektriksel band); Ölü piksel oranı: <5% * Maliyet etkin dedektörlere uygun okuma devrelerinin geliştirilmesi (Maliyet etkin dedektörlere uygun ve 160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisini tarayabilen okuma devresi): 30 fps görüntüleme hızı; < 150 mW güç tüketimi * Küçük boyutlu (lens hariç 1 inç3) ve maliyet etkin termal kamera geliştirilmesi (160x120 veya daha küçük odak düzlem matrisi boyutlarındaki okuma devresi üzerinde geliştirilmiş ve vakum ortamında paketlenmiş maliyet etkin dedektörlerin test ve karakterizasyon düzeneği)

1511-BIT-MNOE-2017-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ile Eyleyici Sistemler Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ve/veya Eyleyici Sistemlerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş biyosensörler
* Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler ve kimyasal sensörler
* Salgın hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler
* Kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler
* Sepsis tanısına yönelik biyosensörler
* Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler
* Zehirli gazları (sarin, hardal gazı, CO, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler
* Akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler
* Kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensör ve analiz sistemi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Biyosensörler ve kimyasal sensörler alanındaki mevcut bilgi birikiminin kullanılarak sensör prototipleri geliştirilmesi
* Performans testleri ve alan uygulamaları

1511-BIT-MUYG-2016-2-Mobil Uygulamalar-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme Araçları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Yeni nesil Mobil Uygulama Geliştirme Araçlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* E-mobil platformları, akıllı telefon ve tablet uygulamaları
* Kötü amaçlı içerik, yazılım, virüs vb. saldırılara karşı kullanıcıyı ve mobil cihazı koruyan uygulamaların geliştirilmesi
* Askeri durumsal farkındalık ve komuta kontrol uygulamaları
* Tüketici elektroniğine yönelik uygulamalar
* Oyun teknolojileri, sosyal medya uygulamaları
* Lokasyon bulma sistemleri ve uygulamaları
* Mobil-to-Pbx uygulamaları
* Cep telefonu ile otomasyon uygulamaları
* Mobil elektronik imza uygulamaları
* Android OS geliştirme
* Uygulamaların daha az yazılım kodu ve daha az enerji tüketerek çalışması

Açık Kaynak Yazılımlar

1511-BIT-ROME-2015-2-Robotik ve Mekatronik-Sektörel Robotik Uygulamalar Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Sektörel Robotik Uygulamalar

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* İmalat, inşaat, tarım, sağlık, taşımacılık sektörlerinde kullanılmak üzere hizmet robotlarının prototipleri
* Halihazırdaki sistemler ve yapılarla entegrasyonun sağlanması
* Modüler, yeniden kullanılabilir ve kolay kullanılır olması

1511-BIT-ROME-2017-1-Robotik ve Mekatronik-İnsansı Robotlar Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

İnsansı (Humanoid) Robotlar

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Yapay zeka temelli robotik uygulamalar
* Sektörel ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve pilot olarak uygulanmış yapay zeka temelli sistemler
* Ev ve hasta bakımına yönelik robotlar
* Davranış terapisinde kullanılabilecek robotlar
* Engelliler için hareketlilik (mobility) robotları

1511-BIT-VERI-2017-2-Veri Madenciliği ve Veri Depolama-Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları Çağrısı Kapsamında Desteklenen Faaliyetler Nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları

Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır:
* Sağlık hizmetlerine özgü yenilikçi veri madenciliği yöntemlerinin geliştirilmesi
* Sağlık personeli performansının izlenmesine yönelik veri madenciliği yöntemleri ve yazılımları
* Teşhis, tedavi süreçlerinin planlanmasına yönelik uygulamalar
* Kronik ve kritik hastalıklarda verilerin teşhise ve tedaviye yardımcı şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalar

Ar-Ge Yardımı İstek Formu, Dönem Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Dönem Raporu, projenin son döneminde proje sonuç raporunu, ve yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu içeren dokümandır.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Aynı anda birden fazla 1511 projesi yürütülebilir mi?2019-01-23T11:47:52+03:00

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, bir kuruluş birden fazla 1511 projesi yürütebilir. Ancak kuruluşun, kendi kapasitesini ve proje hedefini dikkate alarak proje önerileri sunması beklenir.

Başvurular nasıl değerlendirilir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınır.  İlk olarak, çağrıya ilişkin oluşturulmuş özel bir kurul tarafından (ÇPDK) ön incelemeye alınır.  Ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecinin devam etmesi uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçer. Uygun görülmeyen projeler RET önerisi ile kurulun bağlı olduğu Teknoloji Grup Yürütme Komitesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrası projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK veya Panel tarafından puanlanarak sıralanır. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılır.  Bu değerlendirmeler sonrasında, TÜBİTAK sonuçları her kuruluşun kendi başvuru ekranı üzerinden açıklar ve yazılı olarak bildirir.

Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.
Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Sabit destek oranlarının yüksek olması, genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir.

Çağrı kapandıktan sonra başvuru yapmak mümkün müdür?2019-01-23T11:47:54+03:00

Çağrı duyurusunda belirtilen son tarih ve saat itibari ile çağrı sistem tarafından kapatılır ve yeni başvuru alınmaz. Ancak başvuru esnasında PRODİS kaynaklı bir sorun oluşmuş ise, başvurusunu tamamlayamayan firmalar dilekçe ile bu durumu TEYDEB’e sunmaları durumunda, yapılan teknik inceleme sonucunda, sistemsel hata sonucu başvurusunu tamamlayamadığı tespit edilen firmalara çağrı başvuru için tekrar açılır.

Çağrı konuları nasıl belirlenir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Çağrı konuları, öncelikli alanlara ilişkin oluşturulmuş kurulların yaptığı bir dizi çalışma ile sistematik bir şekilde belirlenir. Çağrı hazırlama süreçlerinde ve kurullarında, üniversite, özel sektör, kamu, STK ve konuya ilişkin diğer uzmanlar yer almaktadır.

Değerlendirme sonuçları firmalara nasıl duyuruluyor?2019-01-23T11:47:54+03:00

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.

Değerlendirme süresi ne kadardır?2019-01-23T11:47:52+03:00

Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.

Destek Karar Tarihi Ne Zamandır?2019-01-23T11:47:46+03:00

Komitenin, proje önerisine ilişkin aldığı kararın, kuruluşa bildirmek üzere TÜBİTAK Başkanlığınca onaylandığı yazının tarihidir.

Destek Talep Formları Ne Zaman Verilmelidir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren rapor en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur

Destek Tutarı Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Desteklemeye esas harcama tutarına belirli ölçüt ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağdır.

Desteklemeye Esas Harcama Tutarı Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destekleme oranının uygulanacağı, destek başvurusunun dönemsel değerlendirilmesi neticesinde kabul edilen harcama ve gider kalemlerine ilişkin toplam tutardır.

Desteklenen projelerin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?2019-01-23T11:47:54+03:00

Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.

Dönem Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Desteklenen proje kapsamında yapılan çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, teknik kazanımları, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, proje planından sapmaları ve gerekçelerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, varsa talep edilen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içeren rapordur.

Hakem Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Proje başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen ve değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişidir.

İzleyici Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destek ile ilgili proje faaliyetlerini, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişidir.

Komite Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı altında faaliyet gösteren teknoloji gruplarının her biri için oluşturulan yürütme komitesidir.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Ne Demektir?2019-01-23T11:47:46+03:00

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler demektir.

Kuruluş Yetkilisi Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK’a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi yada temsilcileridir.

Mali Rapor Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümandır.

Öncelikli Alan Ne Demektir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen, projelerin desteklenmesi sırasında ilave destek verilecek alanlardır.

Öncelikli alanlar nelerdir?2019-01-23T11:47:52+03:00

Öncelikli alanlar

Öncelikli alanlarda proje sunabilmek için ne yapılmalıdır?2019-01-23T11:47:52+03:00

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge destek programı kapsamında proje sunabilmek için, proje konusuna ait alanda, açık (başvuru süresi dolmamış) bir çağrı bulunması gerekir.  Açık çağrılara, burada yer alan “Açık Çağrılar” menü seçeneği ile erişilebilir.

Ortaklı başvuru nasıl yapılır?2019-01-23T11:47:52+03:00

Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir.  Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.

PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

TÜBİTAK TEYDEB destek programları çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden erişilen yazılımdır.

Proje Başvuru Tarihi Ne Zamandır?2019-01-23T11:47:46+03:00

Kuruluş ön kaydının PRODİS’te onaylanması sonrasında, kuruluş tarafından proje başvurusunun PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK’a gönderildiği tarihtir.

Proje başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?2019-01-23T11:47:52+03:00

Başvuru için, öncelikle projenin ilgili olduğu konuda açık bir çağrı bulunması gerekir. Çağrı duyurusunda proje başvuru tarih aralığı belirtilmektedir.
Başvurular, PRODİS uygulaması üzerinden elektronik olarak alınmaktadır. Öncelikle PRODİS üzerinden, kuruluş kaydı yapılması ve ön kayıt işlemi gereklidir. Ön kayıtın tamamlanmasının ardından proje bilgileri girilerek, proje önerisi elektronik ortamda gönderilir.  Proje önerisi ayrıca matbu olarak gönderilmez.

Proje başvurusu ön incelemede neden reddedilir?2019-01-23T11:47:54+03:00

ÇPDK, çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını ön incelemeye alır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi oluşturulur.

Proje destek süreci nasıl işler?2019-01-23T11:47:54+03:00

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK’a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür

Proje Mali Sorumlusu Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan (ayrı bir kişi belirlenmedikçe bu görevi proje yürütücüsü yüklenir) kişidir.

Proje Ön Değerlendirmesinde İncelenen Kriterler Nelerdir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Proje başlıca aşağıdaki konular bakımından incelenir:
a) Ar-Ge niteliği, yenilikçi ve özgün yönleri,
b) Amacı, sonuçları, kullanılacak yöntemler,
c) Kuruluş ve ulusal düzeydeki teknolojik katkısı,
d) Teknolojik değerlendirme/karşılaştırmalar,
e) İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği,
f) İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar,
g) Personel bilgileri,
h) Kuruluşun Ar-Ge olanakları,
i) Kuruluşun proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüleri.

Proje Öneri Bilgileri Formu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destek için başvurulan projenin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren dokümandır.

Proje Sonuç Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Proje sonuçlarının, çıktılarının kuruluşa kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren dokümandır.

Proje Sözleşmesi Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği anlaşma belgesidir.

Proje Yürütücüsü Kimdir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Destek için başvurulan projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan kuruluş personelidir.

Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Kuruluş, Avans Talep Edebilir Mi?2019-01-23T11:47:48+03:00

Destek alan kuruluşa TÜBİTAK, teminat karşılığında transfer (avans) ödemesi yapabilir. Fakat, proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Proje kapsamındaki alacaklarını devreden (temlik eden) kuruluş transfer ödemesi (ön ödeme) başvurusunda bulunamaz. Transfer ödemeleri temlik edilemez.

TEYDEB Neyin Kısaltmasıdır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TÜBİTAK Arge Destek Programları Kapsamında Teknoloji ile Ne Kastedilmektedir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine, malzemeleri geliştirebilme bilgisini, deneyimini, becerisini ifade etmektedir.

TÜBİTAK Arge Destek Programlarına Kimler Başvuru Yapamaz?2019-01-23T11:47:48+03:00

Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar

TÜBİTAK Arge Destekleri için Verilen Avans Tutarı Ne Kadardır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin, ortaklı projelerde ise her bir ortağın destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve kuruluş bazında dönemsel olarak 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası)’nı geçemez. Ancak, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde, 2.000.000.- TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınırı uygulanmaz. Transfer ödemesi talebi ve teminatı

uygun bulunarak transfer ödemesi yapılan kuruluşa, projenin takip eden dönemlerinde de Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluştan yeni bir başvuru ve teminat alınmaksızın transfer ödemeleri yapılır.

TÜBİTAK ArGe Destekleri ile Ne Tür Faaliyetleri Destekler?2019-01-23T11:47:50+03:00

a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetlerini,
c) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerini,
ç) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerini,
d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
e) Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının, çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fon faaliyetlerini,
f) Kamu ve özel sektörün ve gerçek kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak ve bu faaliyetler sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesi faaliyetlerini,
g) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetlerini,
ğ) İş birliği ağları ve kümelenme ile proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemeye yönelik faaliyetlerini,
destekler.

TÜBİTAK Arge Destekleri Programının ile Hangi Firmaların Ne Elde Etmeleri Beklenmektedir?2019-01-23T11:47:48+03:00

a) Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,
b) Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
c) Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
d) Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,
e) Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,
f) Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
g) Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
h) Ticari başarı,
i) Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanakları.

TÜBİTAK Arge Destekleri Programları ile Hangi ArGe Aşamaları Desteklenir?2019-01-23T11:47:48+03:00

a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

TÜBİTAK Arge Destekleri Programları ile Kapsamında Personel Gideri Hesaplanırken Herhangi Bir Üst Limit Var Mıdır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır;
1.1.) Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı,
1.2.) En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,
1.3.) Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı,
1.4.) Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır.
Deha fazla detay için ilgili programın Uygulama Esasları’na bakmanızı öneririz.

TÜBİTAK Arge Destekleri Programları ile Kapsamında Personel Gideri Nasıl Hesaplanır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Proje personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir.

TÜBİTAK Arge Destekleri Programları Kapsamında Satın Alınan Mallar Kime Aittir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım vb. taşınırlar kuruluşa aittir.

TÜBİTAK Proje Destek Dönemleri Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmış olup, birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran ve ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan sürelerdir.

TÜBİTAK’tan Destek Alan Proje Hangi Şartlarda Başarı ile Tamamlanmış Sayılır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Çıktıların proje hedefleriyle uyumlu olduğu ve iddia edilen Ar-Ge kazanımlarının elde edildiği izleyici görüşü ile tespit edilen projeler başarı ile tamamlanmış sayılır.

TÜBİTAK’tan Talep Edilen Avans Ödemesi İçin Ne Kadar Teminat Vermek Gerekir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Transfer ödemesi işlemlerinde, talep edilen ilk transfer ödemesinin yüzde yirmi beş (%25) fazlası kadar teminat alınır.

Yeminli Mali Müşavir Ücreti İçin Bir Üst Limit Var Mıdır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.

Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Program kapsamında desteklenen projeye ilişkin olarak kuruluş tarafından hazırlanan mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan rapordur.

Yenilik Tanımı Nedir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi