Turquality Marka Programı kapsamında harcamalar ne kadar desteklenmektedir?

TURQUALITY programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Firmaların ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları %50 oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları %75 oranında desteklenir.

Turquality programı kapsamında harcamalar ne kadar desteklenmektedir?

TURQUALITY Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları %50 oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

Başvurular ne zaman yapılır?

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurular çağrı duyurularına göre yapılır. Genel olarak yılda iki çağrı açılır ve yine genel olarak başvuru Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Desteklenen projenin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek herhangi bir buluş (patent, faydalı model),endüstriyel tasarım (eser, entegre devre topografları ve teknik bilgi) gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar kuruluşun tasarrufuna devredilir.

Ticarileşme izleme süreci nedir?

Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacaktır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997