KPI Haritası Hazırlama

KPI esas olarak Key Performance Indicator (Anahtar/Temel Performans Göstergesi) hedef anlamına gelmektedir. Kurumlarda KPI’lara doğru belirlendiğinde, çalışanın gelişimi ve performansının arttığı gözlemlenmiştir. Stratejik Planlama faaliyetinin en temel yapı taşlarıdır.

KPI Haritası Hazırlama Kapsamı

Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Yönetimi şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşır. Stratejik Planlama sürecinde stratejiler, alt stratejiler, hedefler ve KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) oluşturulmalıdır.

KPI Haritası Hazırlama Kapsamında Ne Sağlıyoruz?

Firmanızın kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği hedeflerini, bu hedeflere ulaştıracak yöntemlerin ve alınacak aksiyonların planlanmasını, bu aksiyonlar sonucunda hedefinizi ölçecek sistem ve kriterlerin belirlenmesinde yardımcı oluyoruz.

 • Kurumsal Performans ölçümü metodolojisin tasarlanması (yetkinlik, hedef),
 • Kurumsal Performans değerlendirme kriterlerinin tespit edilmesi
 • Güncellenmiş hedefleri ve KPI’ların belirlenmesi
 • Şirket stratejilerinin belirlenmesi ve şirket stratejisiyle bölümlerin hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Kurumsal performans yapısının tasarlanması
 • Kurumsal Performans yönetimi sürecine ilişkin zaman planlanmasının tasarlanması
 • Kurumsal Yetkinlik modelinin geliştirilmesi
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile ilgili süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan süreçlere ilişkin eğitimlerin verilmesi
 • Anahtar Performans Göstergeleri Tablosunun hazırlanması

KPI nasıl belirlenir?

KPI belirlenirken işletme içerisinde sorulması gereken sorular;

 • Hedef, işletmeye özel mi?
 • Hedef, işletme için ulaşılabilir nitelikte midir?
 • Hedefe ne kadar zamanda ulaşılabilir?
 • Hedefe ulaşılması için geçen süreç ölçülebilir mi?
 • Hangi periyotlarda uygulayacaksınız?
 • Yetkili kişiler kimler olacak?
 • Sayısal değerleriniz nelerdir? Zaman mı, satış mı, para mı?
 • Hedefleriniz şirketin stratejik hedefleriyle ne kadar uyumlu?
 • Sektördeki rakipleriniz ile kıyaslama yapabilecek misiniz?

 Hedef ( SMART ) ile  KPI’lara Bakış Açısı geliştirilmelidir;

 • Özgün,
 • Ölçülebilir,
 • Ulaşılabilir,
 • İlişkili,
 • Zaman Sınırlı olmalıdır.

Kurumsal Yönetim ve Gelişim Danışmanlığı Referanslarımız

Kurumsal Yönetim ve Gelişim Danışmanlığı Ekibimiz