ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 standardı, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılarken, müşterilere odaklanarak uzun vadede performansı sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluşun yönetilmesi ve yönlendirilmesi için kapsamlı bir temel kural veya inanç olarak bir kalite yönetimi ilkesi şeklinde tanımlanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Kapsamı

Kalite yönetim sisteminin uygulanması, kuruluşun genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, kuruluş açısından stratejik bir karardır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

ISO 9001:2015 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak yanınızdayız. Uzman danışmanlık ekibimizle size rehberlik sunuyoruz.

  • Mevcut Durum (GAP) Analizi: ISO 9001 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
  • Planlama: ISO 9001 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
  • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
  • Gözden Geçirme: ISO 9001 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
  • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
  • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Referanslarımız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Ekibimiz