ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Kapsamı

İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin vazgeçilmez nitelikte oluşundan kaynaklı, çevre kavramının günümüzde kazandığı boyutlar göz ardı edilemeyecek seviyeye gelmiştir. Bu sebeptendir ki, çevre sorunları işletmelerin öncelikli sorunlarından birisidir. Ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin global olmasından kaynaklı yasal uygulamalar dışında firma bilinci kapsamında bu uygulamaların yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu standart firmanın çevresel sonuçlarını ölçen bir performans standardı değildir. ISO 14001 standardı, çok sayıdaki şirket prosesini sistematize eder ve bu proseslerle ilgili dokümantasyon sürecinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetinde Ne Sağlıyoruz?

ISO 14001:2015 sertifikası almayı düşünüyor veya bir sonra belge yenileme sürecine hazırlanıyorsanız OfisUS olarak yanınızdayız. Uzman danışmanlık ekibimizle bu süreci dört adımda tamamlamanız için size rehberlik sunuyoruz.

  • Mevcut Durum (GAP) Analizi: ISO 14001 belgelendirme süreci için firma tarafından belirlenen hedefler ve mevcut durum arasındaki eksiklerin tespitini yapıyoruz ve belgelendirme uyum raporunu ortaya çıkarıyoruz.
  • Planlama: ISO 14001 belgelendirme süreci doğrultusunda kapsamı ve ekibi belirliyoruz. (İç ve dış hususların belirlenmesi, tarafların belirlenmesi gibi) Bu doğrultuda proje planı ve eğitim planını oluşturuyoruz.
  • Uygulama: Belirlenmiş hedefler ve plan doğrultusunda dokümantasyon ve kurum içinde uygulanması için gerekli çalışmaları ekibinizle birlikte yürütüyoruz. (Temel Kalite Araçlarının uygulanması, Uyum Planı gözden geçirme vb.)
  • Gözden Geçirme: ISO 14001 denetiminize hazırlık yapmanız için firmanız ile birlikte iç denetim ve YGG (Yönetim Gözden Geçirme) yapıyoruz.  Belirlenen süreç iyileştirmesi uygulamalarınızı takip ederek belge süreci için hazır olduğunuzu teyit ediyoruz.
  • Belgelendirme: Belgelendirme kuruluşu seçimlerinizde size yardımcı oluyoruz. Denetim sonrası bir uygunsuzluk olması durumunda tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
  • Sürekliliğin Sağlanması: Yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturuyoruz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Referanslarımız

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Ekibimiz