Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi başlamıştır. Son başvuru tarihi kırsal ekonomik altyapı başvuruları için 20/01/2023, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar başvuruları için 10/02/2023 tarihidir.

Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 3.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 2.500.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 2.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Kanatlı yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üretimi
 • Kanatlı kesimhaneleri
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir) ile yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)
 • Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları
 • En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları
 • Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yukarıda yer alan yatırım yatırım konularıyla [5.000 – 100.000 broyler (tavuk)/dönem dahil] uygunluk gösteren işletmelerin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu
 • Tarla içi sulama sistemleri için, sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı

Önemli Hususlar

 • Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurular kabul edilmez. Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.
 • Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.
 • Yatırım yeri kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Yatırım konularına %50 olmak üzere; 500.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. (A İş planı: 5.000 ile 500.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları, B İş planı: 50.000 TL ile 1.000.000 TL arası bütçe içeren başvurulardır.)

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • İpek böceği yetiştiriciliği
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları

Önemli Hususlar

 • Depolama yatırımlarında sadece yeni tesis yatırımlarında çelik silo ve soğuk hava deposu desteklenmektedir. yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Sadece nüfusu 20.000 altında olan kırsal alandaki yatırımlara yönelik başvurular yapılabilmektedir.
 • Sera yatırımlarının en az 0,5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.
 • Kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir.
 • Üretici örgütleri için ülkemizde üretilen elektrikli traktörler desteklenmektedir.
 • Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Yatırım yeri kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak yatırım konularına ait başvurularda kiralama süresi şartı aranmaz.
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; 500.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 • B iş planı kapsamındaki başvurulardan, toplam bütçesi 20.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • Makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir. İnşaat işleri sadece B iş planı başvurularında desteklenmektedir.
 • Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 • Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997