1. Stratejik Yatırımlarda Madde 8’in 7. Bendi eklenmiştir.

f)Endüstri Bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

2. Faiz veya kar payı desteğinden Madde- F bendi kaldırılmıştır.

Faiz veya kar payı desteğinden;
Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
f) Değişiklik(29/06/2021) 8’inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, kapsamında; 8′ inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5’inci ve 6’ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

3. Öncelikli yatırım konuları Madde 17-ç bendi “Turizm Merkezlerinde “eklenerek” düzenlenmiştir.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

4. Yatırım süresi ve tamamlama vizesi Madde 24- 9. Bendi kaldırılmıştır.

Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

5. Geçici Madde 8. A bendi kaldırılmıştır.

1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi kaldırılmıştır.

6. EK-2A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri kapsamında US-97 kodu 2812 ve 2813 numaralı sektörler bölgesel destekten çıkarılmıştır.

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) bölgesel desteklerden çıkarılmıştır.

7. Metal eşya 28 no’lu sektör kodu Ek-2B kapsamında bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarına karşılık gelen satırlara yeni şehirler eklenmiştir.

28 sektör kodu, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiştir

8. Ek-2B kapsamında bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarına Dipnot 5 de “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile “ eklenerek değişiklik yapılmıştır.

Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile 6’ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek(donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

9. Ek-2B kapsamında bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarına Dipnot 9-f bendi düzenleme yapılmış olup yeni I bendi de eklenmiştir.

F bendinde  “aynı organize sanayi bölgesinde” metni çıkarılmıştır.
“5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar” olarak güncellenmiştir.
I bendin- “Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları” dipnot 9 ‘a eklenmiştir.

10. EK-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları düzenleme yapılmıştır

Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar başlığında “Un (modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç),” eklenerek değişiklik yapılmıştır.
“Un (modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç), irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).” Şeklinde güncellenmiştir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997