KOSGEB Nedir?

KOSGEB (Kurumsal Özel Sektör Girişimcilik ve İşletme Destek Programı) Türkiye’de kurulmuş küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini desteklemek için kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum tarafından sağlanan hizmetler arasında yatırım desteği, danışmanlık hizmetleri, eğitim programları ve yurtdışı pazarlara açılma desteği gibi hizmetler bulunmaktadır.

KOSGEB Ne Tür Hizmetlerde Bulunur?

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini desteklemek için çeşitli hizmetler sunar. Bunlar arasında;

 1. Yatırım Desteği: KOSGEB tarafından KOBİ’lere yatırım projelerine yönelik finansman desteği sağlanır.
 2. Danışmanlık Hizmetleri: KOSGEB tarafından KOBİ’lere ücretsiz olarak yönetim, pazarlama, mali ve teknolojik danışmanlık hizmetleri sağlanır.
 3. Eğitim Programları: KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik eğitim programları düzenlenir. Bu programlar arasında yönetim, pazarlama, mali ve teknolojik konular ile ilgili eğitimler bulunur.
 4. Yurtdışı Pazarlara Açılma Desteği: KOSGEB tarafından KOBİ’lere yurtdışı pazarlara açılma desteği sağlanır. Bu destek arasında fuar ve sergilere katılım, yurtdışı ziyaretler, ürün tanıtımı ve pazarlama hizmetleri gibi hizmetler bulunur.
 5. Teknoloji Desteği : KOSGEB tarafından KOBİ’lere teknolojik yatırımlarının gerçekleştirmelerine yönelik destekler sağlanır. Bu destekler arasında proje yürütme, teknolojik danışmanlık, patent, işletmelerin teknolojik yatırımlarını gerçekleştirmelerine yönelik hibelere yer verir.

KOSGEB Yatırım Desteği Nedir ? Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB yatırım desteği, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yatırım projelerine yönelik finansman desteğidir. KOSGEB yatırım desteği, KOBİ’lerin üretim, pazarlam ve yönetim kapasitelerini arttırmak, ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, teknolojik yatırımlar yapmak, yurtdışı pazarlara açılmak veya yatırımlarını gerçekleştirmek amacı ile kullanılabilir.

KOSGEB yatırım desteğinden faydalanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • KOBİ kapsamında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak
 • Yatırım projesinin KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olması.

KOSGEB yatırım desteği, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak düzenlenen programlar ile de sağlanmaktadır. Örneğin teknolojik yatırımlar için Teknoloji Destek Programı, yurtdışına açılma için Yurtdışı Açılım Destek Programı gibi programlar mevcuttur.

KOSGEB Danışmanlık Hizmeti Nedir ? Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB danışmanlık hizmeti, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yönetim, pazarlama, mali ve teknolojik konularda profesyonel destek almalarını sağlamak amacı ile sunulan bir hizmettir. KOSGEB danışmanlık hizmeti, KOBİ’lerin işletmelerini daha etkili ve verimli hale getirmelerine, üretim, pazarlama, yönetim ve finansman konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

KOSGEB danışmanlık hizmetinden faydalanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • KOBİ kapsamında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak
 • Danışmanlık hizmetinin KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olması.

KOSGEB danışmanlık hizmeti, ücretsizdir ve profesyonel danışmanlar tarafından verilir. Danışmanlık hizmeti, işletmenin ihtiyacına göre seçilen danışmanlar tarafından yürütülür. Danışmanlık hizmeti süresi proje bazlı değişebilir.

KOSGEB Eğitim Programları Nedir ? Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB eğitim programları, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yönetim, pazarlama, mali ve teknolojik konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programlarıdır. KOSGEB eğitim programları, KOBİ’lerin işletmelerini daha etkili ve verimli hale getirmelerine, üretim, pazarlama, yönetim ve finansman konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

KOSGEB eğitim programlarından faydalanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • KOBİ kapsamında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak
 • Eğitim programlarının KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olması

KOSGEB eğitim programları, ücretsizdir ve profesyonel eğitmenler tarafından verilir. Eğitim programları, işletmenin ihtiyacına göre seçilen konulara yönelik olarak düzenlenir. Eğitim programları genellikle birkaç gün süren seminerler, atölye çalışmaları veya uzun dönemli eğitim programları şeklinde verilir.

KOSGEB Yurtdışı Pazarlara Açılma Desteği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB yurtdışı pazarlara açılma desteği, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yurtdışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırmak amacıyla sağlanan desteklerdir. Bu destekler arasında fuar ve sergilere katılım, yurtdışı ziyaretler, ürün tanıtımı ve pazarlama hizmetleri gibi hizmetler bulunur.

KOSGEB yurtdışı pazarlara açılma desteğinden faydalanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • KOBİ kapsamında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak
 • Yurtdışı pazarlara açılma projesinin KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olması.

KOSGEB yurtdışı pazarlara açılma desteği, yurtdışı pazarlara açılmak isteyen işletmeler için özel olarak düzenlenen programlar ile sağlanmaktadır. Örneğin yurtdışı fuarlara katılım için Yurtdışı Fuar Destek Programı, yurtdışı ziyaretler için Yurtdışı Ziyaret Destek Programı gibi programlar mevcuttur.

KOSGEB Teknoloji Desteği Nedir ? Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB teknoloji desteği, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) teknolojik yatırımlarını gerçekleştirmelerine yönelik desteklerdir. Bu destekler arasında proje yürütme, teknolojik danışmanlık, patent, işletmelerin teknolojik yatırımlarını gerçekleştirmelerine yönelik hibelere yer verir.

KOSGEB teknoloji desteğinden faydalanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • KOBİ kapsamında olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak
 • Teknolojik yatırım projesinin KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olması.

KOSGEB teknoloji desteği, teknolojik yatırımlar için özel olarak düzenlenen programlar ile sağlanmaktadır. Örneğin Teknoloji Destek Programı, KOBİ’lere teknolojik yatırımlarını gerçekleştirmelerine yönelik destekler sağlamaktadır.

KOSGEB Desteklerine Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB desteklerine başvuru yapmak için şu adımları takip etmek gerekir:

 1. KOSGEB’in resmi web sitesinden “Başvuru” bölümüne gidin.
 2. Başvuru yapmak istediğiniz desteğin seçilmesi (örneğin yatırım desteği, danışmanlık hizmeti, eğitim programları, yurtdışı pazarlara açılma desteği veya teknoloji desteği)
 3. Başvuru formunun doldurulması. Formda, işletmenizle ilgili bilgiler, proje bilgileri, yatırım maliyeti ve finansman planı gibi bilgiler istenecektir.
 4. Başvuru formunun gerekli eklerle birlikte (örneğin proje özeti, iş planı, yatırım maliyeti gibi) KOSGEB’e gönderilmesi.
 5. Başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi. KOSGEB, başvurunuzun uygunluğunu değerlendirecek ve sonuçları size bildirecektir.
 6. Onaylanan projeler için sözleşme imzalanması ve destek almaya başlamak.

Not: Başvuru süreci ve gerekli bilgiler, destek programlarına ve projelere göre değişebilir. KOSGEB’in resmi web sitesinden veya yetkili temsilcilerinden destek programlarına ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

KOSGEB Danışmanlığı Nedir?

KOSGEB danışmanlığı, kurulmuş veya kurulmakta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yönetim, pazarlama, mali ve teknolojik konularda profesyonel destek almalarını sağlamak amacı ile sunulan bir hizmettir. KOSGEB danışmanlığı, KOBİ’lerin işletmelerini daha etkili ve verimli hale getirmelerine, üretim, pazarlama, yönetim ve finansman konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Danışmanlık hizmetleri işletmenin ihtiyacına göre seçilen danışmanlar tarafından yürütülür. Danışmanlık hizmeti süresi proje bazlı değişebilir. Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir ve profesyonel danışmanlar tarafından verilir

KOSGEB Başvuruları İçin Özel Danışmanlık Almak Faydalı Mıdır?

KOSGEB desteklerine başvurmak için özel danışmanlık almak, işletmeler için faydalı olabilir. Özel danışmanlar, KOSGEB desteklerine başvuru sürecinde ve proje yürütme aşamasında işletmeler için önemli bir rehberlik sağlayabilir.

Özel danışmanlar, KOSGEB’in belirlediği kriterleri ve başvuru sürecini iyi bilir ve işletmeler için en uygun destek programlarını ve projeleri önerir. Ayrıca özel danışmanlar, proje özeti, iş planı ve yatırım maliyeti gibi gerekli belgelerin hazırlanması konusunda da destek sağlayabilir.

Özel danışmanlar, proje yürütme aşamasında da işletmeler için faydalı olabilir. Danışmanlar, proje yürütme sürecinde işletmelerin karşılaşabilecekleri zorlukları önceden tahmin eder ve çözüm önerileri sunar. Ayrıca danışmanlar, projelerin yürütülmesi sırasında gerekli olan raporların hazırlanması ve sunulması konusunda da destek sağlar.

Ancak, özel danışmanlık hizmeti maliyetli olabilir ve işletmelerin kendi kaynaklarını kullanmalarını gerektirebilir. Bu nedenle işletmeler, danışmanlık hizmeti almadan önce maliyetleri ve kendi kaynaklarını iyi değerlendirmelidir.

KOSGEB Projeleri Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

KOSGEB projeleri yazarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

 1. Projenin amacını ve hedeflerini net bir şekilde belirtin. Projenin ne yapmak istediğini ve neyi amaçladığınızı açıkça ifade edin.
 2. Projenin uygunluğunu ve yararlılığını izah edin. Projenin KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olduğunu ve işletmeniz için yararlı olacağını açıkça ortaya koyun.
 3. Projenin yürütülme planını detaylı bir şekilde açıklayın. Projenin nasıl yürütüleceği, hangi aşamalardan geçileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi konuları açıkça belirtin.
 4. Projenin maliyetini ve finansman planını doğru bir şekilde hesaplayın. Proje maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayın ve finansman planınızı açık bir şekilde belirtin.
 5. Projenin sonuçlarını ve etkilerini ortaya koyun. Projenin gerçekleştirilmesi sonrasında elde edilecek sonuçları ve işletmeniz için sağlayacağı etkileri açık bir şekilde ifade edin.
 6. Gerekli belgeleri ekleyin. Proje özeti, iş planı, yatırım maliyeti gibi gerekli belgeleri ekleyin ve doğru bir şekilde doldurun.
 7. Projenin yürütülmesi sırasında gerekli olan raporların hazırlanması ve sunulması konusunda dikkatli olmaları gerekir

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997