Yükleniyor…

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Kapsamı

  • Durum tespiti yapılması
    Turquality ve Marka Destek Programı başvuru evraklarının hazırlanması ve rehberliğinin yapılması
    Turquality ve Marka Destek Programı verilerinin sisteme girişi ve ara dönem raporlarının hazırlanması konularında size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Durum Tespiti Yapılması

Bu aşamada; firma ziyaretleri ve firma yetkilileri ile yapılan toplantılar ile harcama kalemleri tespit edilerek, destek kapsamındaki harcamaların beyanı için ihtiyaç duyulacak sözleşme, fatura, ödeme ve destekleyici belgeler için yapıların oluşturulması amaçlanır.

Turquality ve Marka Destek Programı Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Rehberliği

Bu kapsamda destek başvuruları için evrakların hazırlanması adına aşağıda belirtilen konularda size rehberlik ediyoruz.

Ön onay için belgelerin hazırlanması, başvurularının yapılması ve takibi
Yönetmeliklerin, tebliğlerin güncellik takibi ve değişiklikler hakkında sürekli bilgilendirme
Destek kapsamında ibraz edilecek fatura, ödeme belgesi, sözleşme vb. belgelerin düzenlenmesi

Turquality ve Marka Destek Programı Verilerinin Sisteme Girişi ve Ara Dönem Raporlarının Hazırlanması

Bu kapsamda aşağıda belirtmiş olduğumuz konularda hizmet sağlamaktayız:

Destek türüne göre firmanızdan sistem girişi yapılacak belgelerin temin edilerek, kontrollerinin sağlanması
Kontroller sonrası belgelerin Turquality sistemine girilmesi,
Girişi yapılan harcama dosyalarının sistem üzerinden takibi,
Sistemden onaylanan harcamaların ve ödeme takviminin takibi,
Turquality ve Marka Destek Programı kapsamında yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
Turquality ve Marka Destek Programı yıllık denetimleri için hazırlık yapılması

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Referanslarımız

Turquality Destekleri Uygulama Danışmanlığı Ekibimiz