Yükleniyor…

PMO Yapısının Kurulumu Kapsamı

Proje yönetim ofisleri gerek artan iş hacimleri gerekse rekabet ve büyüme sebebiyle şirketlerdeki artan proje sayıları sebebiyle kaynak ve zaman kullanımını optimize etmek amacıyla kurulmaktadır. Böylelikle hem maliyetler hem de projelerin ilerleyişi izlenebilmekte, başarılı ve istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir. Proje yönetim ofisleri şirketlerin stratejik planlarına göre geliştirilen projelerin hayata geçirilmesinde geliştirdikleri proje yönetim metodolojileri ile önemli bir rol oynamaktadırlar. Artan projelere göre eldeki kıt kaynaklarla başarıya ulaşmak ancak bu metodolojilerin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

PMO Yapısının Kurulumunda Ne Sağlıyoruz?

  • PMI tarafından kabul edilmiş Proje Yönetim Süreçlerinin incelenmesi
  • Metodolojinin bu temel süreç başlıkları içerisinde planlanması
  • Kurum politikaları, prosedürleri ve süreçlerinin analiz edilmesi
  • Projelerin oluşma süreci yapılması

Ofisus Danışmanlık olarak firmanızda yürütülen projelerin entegre ve koordineli bir şekilde daha etkin ve verimli yönetilmesi için merkezi proje yönetim ofisinin kurgulanmasını sağlamaktayız. Aynı zamanda değişik sektörlerdeki proje yönetim ofisi kurulum tecrübemiz ile sizlere rehber olmaktayız. Bu sayede firmanızın çoklu projelerini merkezi olarak izleyebilir, stratejik hedefler ile bağlantısını kurar ve kaynak kullanımında önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz.

PMO Yapısının Kurulumu Referanslarımız

PMO Yapısının Kurulumu Ekibimiz