28 Kasım 2023 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik Belgesi 32169/7108 Sayılı Kararda Yapılan Değişikliğe İlişkin Yapılan Düzenlemeler

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda ...