İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Destek Çağrısı

Çağrının Amacı 11.Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında ...