Yatırım Teşvik Belgesi 32169/7108 Sayılı Kararda Yapılan Değişikliğe İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının 2 nci maddesinin birinci ...