Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında Değişiklik

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu ...