MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırımlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenmiştir.

MADDE2– Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “(dd) US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonların üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).”

MADDE 3- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yatırımların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4– Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas ilinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

  1. Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen ri ödeme yükümlülüklerinin 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilmemesi durumunda, faiz veya kar payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez ve geri ödeme yükümlülüğünün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.
  2. Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiye için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.”

MADDE 5- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerine karşılık gelen satırlara “6” sektör kodu eklenmiş ve aynı tablonun 9 numaralı dipnotunun (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997