Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı destek oranı ne kadardır?

Bu programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabittir. KOBİ’ler için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için ise %60 oranında destek uygulanır.

Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı proje büyüklüğü ve destek miktarı nedir?

Proje bütçesi uluslararası destek programlarına özel olarak tanımlanır.

Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında desteklenen giderler nelerdir?

Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir, bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır:

  1. Personel giderleri
  2. Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
  3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  4. Malzeme ve sarf giderleri,
  5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  6. Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör ArGe kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında başarılı projeler için ön ödeme yapılır mı?

Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir. Proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Proje kapsamındaki alacaklarını devreden (temlik eden) kuruluş transfer ödemesi (ön ödeme) başvurusunda bulunamaz. Transfer ödemeleri temlik edilemez. Proje destek bitiş tarihine altı (6) aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmaz.

                                                                                                                    Arzu Eribol

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997