Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir lider olarak konumlanma ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle birleştirme çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu geniş kapsamlı strateji, çevresel, ekonomik ve sosyal politikaların bir bütün olarak ele alınmasını ve dönüştürülmesini hedeflemektedir.

Yeşil Mutabakat’ın Temel Hedefleri

  1. İklim Değişikliğiyle Mücadele: İklim değişikliği, dünya genelinde ekosistemleri, insan sağlığını, gıda ve su kaynaklarını, hatta ekonomileri tehdit eden küresel bir sorundur. Bu kapsamlı sorunla mücadele etmek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş çaplı çabalar gerektirmektedir. Avrupa’nın 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi, Yeşil Mutabakat’ın temel taşını oluşturmaktadır. Bu, AB’nin Paris Anlaşması’ndaki taahhütlerini yerine getirme yolunda attığı büyük bir adımdır.
  1. Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından bağımsız hale getirilmesi, Yeşil Mutabakat’ın temel prensiplerinden biridir. Bu, daha yeşil, daha temiz bir ekonomiye geçiş yapmayı ve aynı zamanda uzun vadeli ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.
  1. Kapsayıcılık: Yeşil Mutabakat, kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması gerektiğini vurgular. Bu, özellikle kömür gibi fosil yakıtlara bağımlı bölgelerin yeşil ekonomiye geçiş sürecinde desteklenmesini içermektedir.

Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 40’ın üzerinde olması nedeniyle, dış ticarette Türkiye’nin en önemli partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile gelecek dönemde ticaretin kurallarını sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm belirleyecek olup, Türkiye’nin ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, ihracatçıların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir destek sağlanması ve burada yer alan şirketlerce alınan danışmanlık hizmet harcamalarının desteklenmesi planlanmıştır.

  1. Finansal Destek: Uyum projeleri, çeşitli AB fonları ve programları aracılığıyla finansal destek alabilir. Bu destekler, yenilenebilir enerji projelerinden, enerji verimliliğinin artırılmasına, atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ve döngüsel ekonomi modellerinin uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede sağlanmaktadır.
  1. Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme: AB, uyum projelerinin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi konusunda teknik yardım ve kapasite geliştirme desteği sunar. Bu, proje sahiplerine en iyi uygulamalar, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır.
  1. Bilgi Paylaşımı ve Ağ Oluşturma: Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Desteği, benzer hedeflere sahip kuruluşlar arasında iş birliğini ve bilgi alışverişini teşvik eder. Bu, deneyimlerin paylaşılması, ortak zorlukların üstesinden gelinmesi ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için önemlidir.

Sonuç olarak, Yeşil Mutabakat ve ilişkili Uyum Projesi Desteği ile ihracatçı firmaların, Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerinin sağlanabilmesi için farkındalık oluşturulması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Eda Serinkaya

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997