E-İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı; şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e- ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderleri ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Pazaryerleri, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, şirketler, B2B platformları

Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri,

B2B platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi,

Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 öncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

Destek Başvuru Koşulları

Destek başvurusunda bulunabilmek için yararlanıcı statülerinin belirlenmesi; Pazaryerleri, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, şirketler, B2B platformları olarak kapsama alınması gerekmektedir.

Destek
Tipi

Kapsam

Süre &
Kısıt

Yararlanıcı
Statüsü

Üst Limit/Yıl

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği (M4)

Yurt
dışı pazaryerinden alınan; Tıklama başına ödeme, ürüne ilişkin yorum
hizmetleri

* 3
Yıl & Maks. toplam satışların %20’si
* Her pazaryeri için
* Komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) destek kapsamında değildir.

Şirket

 ₺ 13.574.000,00

E-İhracat Konsorsiyumu

 ₺ 45.248.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 ₺ 27.149.000,00

Pazaryerleri

                           

B2B Platformları

                           

Sipariş Karşılama Hizmet Desteği (M6)

Birim
başına sipariş karşılama hizmet gideri (iade kabul dahil), depolama giderleri

* 3
Yıl & Maks. Toplam e-ticaret satışlarının %10’u
* Komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve ürünün ilgili ülkeden
geri çekilmesi ya da imhasına yönelik hizmetler destek kapsamında değildir.

Şirket

 ₺ 13.574.000,00

E-İhracat Konsorsiyumu

 ₺ 45.248.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 ₺ 45.248.000,00

Pazaryerleri

 ₺ 27.149.000,00

B2B Platformları

                           

E-İhracat Tanıtım Desteği (M5)

Dijital
pazarlama (arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil
uygulama, 

* 3Yıl
/ Ülke

Şirket

                           

E-İhracat Konsorsiyumu

 ₺ 27.149.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 ₺ 45.248.000,00

Pazaryerleri

 ₺ 54.298.000,00

B2B Platformları

 
7.239.000,00

Yurt Dışı Depo Kira Desteği (M6)

Yurt
dışı depo

* 3
Yıl & 25 Birim / Ülke
* Birim başına

Şirket

                           

E-İhracat Konsorsiyumu

 
9.049.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 
9.049.000,00

Pazaryerleri

 
9.049.000,00

B2B Platformları

                           

Pazaryeri Giriş Rapor Desteği (M3)

Rapor,
analiz ve veri tabanı üyelikleri

* 20
Rapor & 20 Üyelik

Şirket

                           

E-İhracat Konsorsiyumu

 
2.714.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 
2.714.000,00

Pazaryerleri

 
2.714.000,00

B2B Platformları

                           

Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon Desteği
(M7)

Dil,
para birimi, ölçü çevrimi sağlayan köprüleme yazılımları, tedarikçi-kargo
firmaları entegrasyon hizmetleri

* 3
Yıl / Pazaryeri
* Maks. 6 Pazaryeri
* Üst limitler her bir entegrasyon içindir

Şirket

 
200.000,00

E-İhracat Konsorsiyumu

 
361.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 
361.000,00

Pazaryerleri

 
361.000,00

B2B Platformları

                           

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret
Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği (M8)

Pazaryerine
girişte zorunlu danışmanlık hizmetleri, ürünlerin sergilenmesi ve satılması
için açılacak çevrimiçi mağazaların maliyetleri

* 3
Yıl / Ülke
* Çin, Hindistan, Japonya

Şirket

 
2.714.000,00

E-İhracat Konsorsiyumu

 
5.429.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 
2.714.000,00

Pazaryerleri

                           

B2B Platformları

                           

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği (M9)

*
Hedef ülke nüfusu > 100.000.000
* Gümrük vergisi > %20
* Ülke içi vergilendirme yüksek
* Bireysel gönderi gümrük muafiyeti < $50

* 3
Yıl
* Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Mısır

Şirket

 
1.357.000,00

E-İhracat Konsorsiyumu

 
5.429.000,00

Perakende E-Ticaret Sitesi

 
4.524.000,00

Pazaryerleri

                           

B2B Platformları

                           

E-  İhracat Destek Kalemleri

Desteğin Adı Pazara Giriş Belgesi Desteği
Desteğin Amacı E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri kadar desteklenir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Pazaryerleri, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Ülke, sektör, kategori, ürün, marka, rakip, teknoloji, lojistik, müşteri ilişkileri, e-ticaret, pazaryeri, marka konumlandırma ve tüketici erişimi odaklı rapor ve analizleri,

E-Ticaret ve Dijital Pazarlamaya Yönelik Veri Tabanları Listesi’nde yer alan uluslararası platformlara, veri tabanlarına ve/veya periyodik üyelik giderleri

Dijital pazarlama şirketlerinden e-ticaret satış platformunda dönüşüm oranını artırmak ve yeni pazarlara ilişkin izlenecek dijital pazarlama kanallarına yönelik rapor ve analizlerine ait giderleri

%50 2.714.925/YIL 3 yıl süresince desteklenir.
Diğer Hususlar Yararlanıcıya özel olarak hazırlanacak raporların veri içeriği (veri tabanı üyelikleri hariç), başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 takvim yılı öncesine ait olmalıdır.
Desteğin Adı Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri desteklenmektedir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Şirketler, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Dijital pazaryeri tanıtımı desteği, ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ait giderler %50 Şirketler

13.574.625/YIL

E-İhracat Konsorsiyumları

45.248.750/YIL

Perakende e-ticaret siteleri

27.149.250/YIL

3 yıl süresince desteklenir.
Diğer Hususlar
Desteğin Adı E-Ticaret Tanıtım Desteği
Desteğin Amacı E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, e-ticaret tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? B2B Platformları, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, Pazaryerleri
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri %50 E-İhracat Konsorsiyumları

27.149.250/YIL

Perakende e-ticaret siteleri

45.248.750/YIL

B2B platformları

7.239.800/YIL

Pazaryerleri

54.298.500/YIL

Desteklerden yararlanılması için yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun platformun, organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi gerekmektedir.

3 yıl süresince desteklenir.

Diğer Hususlar Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.
Desteğin Adı Sipariş Karşılama ve Depo Kira Desteği
Desteğin Amacı E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, şirketler ve pazaryerlerinin, birim kira harcamalarına ilişkin giderleri desteklenmektedir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? B2B Platformları, Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, Pazaryerleri
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Depo kira desteği kapsamında, deponun net kira bedeli ve depo ve bina yönetimi tarafından ortak kullanımlara ilişkin kiralayandan sözleşme kapsamında alınan ortak alanların kullanıma ait giderler desteklenir. %50 Şirketler

13.574.625/YIL

E-İhracat Konsorsiyumları

45.248.750/YIL

Perakende e-ticaret siteleri

45.248.750/YIL

Pazaryerleri

27.149.250/YIL

3 yıl süresince desteklenir.
Diğer Hususlar
Desteğin Adı Yurt dışı Pazaryeri ve Entegrasyon Desteği
Desteğin Amacı E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, şirketler ve pazaryerlerinin, birim kira harcamalarına ilişkin giderleri desteklenmektedir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, Pazaryerleri
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Yararlanıcının, entegrasyon desteği alacağı yurt dışı pazaryerinde en az 1.000 (bin) adet stok tutma biriminin (SKU) listelenmesi ve bu ürünlerin entegrasyon hizmetiyle listelendiğinin tespiti gerekmektedir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri %50 361.990/ 1 Entegrasyon (en fazla 6 entegrasyon) 3 yıl süresince desteklenir.
Diğer Hususlar Entegratörün, entegrasyona konu e-ticaret satışlarından alacağı komisyon giderleri, vergi (dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.
Desteğin Adı Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenir.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, Şirketler
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Çevrim içi mağaza , bu mağazaların yıllık ödemeleri  ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri %50 Şirketler

2.714.925/YIL

E-İhracat Konsorsiyumları

5.429.850/YIL

Perakende e-ticaret siteleri

2.714.925/YIL

Her Ülke için 3 yıl süresince desteklenir.
Diğer Hususlar
Desteğin Adı Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri
Destekten Kimler Yararlanabilir? Perakende e-ticaret siteleri, E-İhracat Konsorsiyumları, Şirketler
Destek Başvuru Koşulları Yararlanıcı statüsü için ön başvuru yapılmalıdır.

Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri %50 Şirketler

1.357.463/YIL

E-İhracat Konsorsiyumları

5.429.850/YIL

Perakende e-ticaret siteleri

4.524.875/YIL

3 yıl süresince desteklenir