Turquality Eğitimi

Turquality, Türkiye’nin dış ticaretini ve marka değerini artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan bir destek programıdır. Bu program kapsamında, Türk firmalarına marka oluşturma, pazarlama faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık gibi destekler sunulur. Turquality, katılımcı firmaların uluslararası alanda tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir araçtır.

Turquality Mal ve Hizmet İhracatı ise, Türk firmalarının yurt dışına mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla yapılan faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler arasında, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, pazar araştırmaları yapılması ve marka bilinirliğinin artırılması gibi stratejiler bulunur. Turquality Mal ve Hizmet İhracatı, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmesini hedefler.

Turquality eğitimi, Turquality programına katılan firmalara verilen bir eğitim programıdır. Bu eğitimlerde, katılımcılara markalaşma stratejileri, uluslararası pazarlama teknikleri, kalite standartları ve uluslararası ticaret ile ilgili diğer konularda bilgi ve beceriler aktarılır. Turquality eğitimi, katılımcı firmaların uluslararası pazarda daha başarılı olmalarını sağlamak ve Türk markalarının dünya çapında tanınmasını desteklemek amacıyla önemlidir. Bu eğitimler sayesinde firmalar, uluslararası ticaretin gereksinimlerini daha iyi anlar ve bu doğrultuda stratejilerini geliştirirler.

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI ?

Kapsama yeni katılmış veya daha önce böyle bir eğitimden hiç faydalanmamış firmalar,

Kurumların pazarlama departmanında marka geliştirme ile ilgili çalışan personeller,

Programa katılmayı düşünen firmalar,

İhracat yapmış, bakanlığın belirlediği yetkinliklere sahip olabilecek firmalar (Son 3 yılda ortalama ihracat rakamı 3 milyon dolar olan ve Yurtiçi ve yurtdışı marka tescili bulunan firmalar)

İhracat Yapmayı Hedefleyen Firmalar

Yurt dışına mal ve hizmet satışını artırmak isteyen firmalar, Turquality eğitimine katılarak uluslararası ticaretin karmaşık yönlerini anlamalı ve uygun pazarlama stratejilerini geliştirmelidir. Bu eğitim, katılımcılara hedef pazarları belirleme, rekabet analizi yapma, ihracat süreçlerini yönetme ve kültürel farklılıklara uyum sağlama gibi konularda kapsamlı bir bakış açısı sunar.

İhracat Pazarlarına Giriş Yapmak İsteyenler

Yeni ihracat pazarlarına girmeyi planlayan firmalar, Turquality eğitimiyle bu pazarlara uygun stratejiler geliştirme becerisi kazanmalıdır. Bu eğitim, pazar araştırması yapma, hedef pazarların dinamiklerini anlama, pazar giriş stratejilerini belirleme ve dağıtım kanallarını oluşturma gibi konuları kapsar. Katılımcılar, doğru pazarlama ve satış teknikleriyle yeni pazarlarda başarılı olabilirler.

Markalaşma Sürecinde Olan Firmalar

Markalaşma yolunda ilerleyen firmalar, Turquality eğitimiyle marka bilinirliğini artırma ve marka yönetimi konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmelidir. Bu eğitim, marka stratejileri oluşturma, marka kimliği ve imajı oluşturma, marka sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları içerir. Böylece, firmalar marka değerlerini güçlendirerek uluslararası alanda daha etkili bir şekilde rekabet edebilirler.

İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanlarındaki Çalışanlar

İş geliştirme ve pazarlama departmanlarında çalışanlar, Turquality eğitimiyle uluslararası ticaretin dinamiklerini anlayarak daha etkili stratejiler oluşturmalıdır. Bu eğitim, uluslararası pazarlama prensipleri, satış ve dağıtım yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve marka yönetimi gibi konuları içerir. Böylece, iş geliştirme ve pazarlama profesyonelleri, firmaların küresel pazarda başarılı olmalarına katkıda bulunabilirler.

BU EĞİTİM KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL ?

Yalnızca İç Pazarda Faaliyet Gösteren Firmalar, Yeterince Kaynak ve Kapasitesi Olmayanlar ayrıca Kendisini Yurtdışı Pazarlarda Görmek İstemeyen Firmalar için Uygun Değildir

Eğitmen : Seda Öner Cankurt

2007 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Proje yönetimi, proje çizimi ve ekip liderliği yaparak 2012 yılında AR-GE projeleri, kalkınma ajansı vb. projelerin yazımı ve proje uygulama danışmanlığı hizmeti veren firmaya geçiş yaparak danışmanlık sektörüne de TKDK ve IPARD projelerinde çalıştı. Bugüne kadar devlet destekleri, teşvikleri ve hibeleri konularında sektörde önde gelen savunma sanayi, yazılım, makine, imalat vb. birçok farklı faaliyet alanı olan firmaların proje yürütme süreçlerinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri verdi. 2017 yılında da çalıştığı şirketin iştiraki olan Ofisus Danışmanlığa geçiş yaparak Turquality Yönetimi, TÜBİTAK projeleri, Ar-GE Merkezi Süreç Yönetimi, Yatırım Teşvik Uygulamaları ile Kalkınma Ajansı destekleri, Bilim Sanayi Bakanlığı destekleri ve Ticaret Bakanlığı desteklerini yürüttü.

Takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, düzenli, disiplinli ve bunların yanında kriz yönetimiyle uzun vadeli düşünebilme yetenekleri sayesin de çalışma hayatında istikrarlı başarıyı yakalamış bununla birlikte proje yönetimi, takım çalışması, inovatif düşünme, planlama ve proaktif liderlik becerileri sayesin de görev aldığı kuruluşa, devamında kendine maksimum katma değer sağlamak için istikrarlı bir devamlılıkla ivme kazanmıştır.

Turquality Eğitimi Seda

EĞİTİM İÇERİĞİ

Turquality, Türkiye’nin dış ticaretini ve marka değerini artırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan bir destek programıdır. Katılımcı firmalara marka oluşturma, pazarlama faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık gibi destekler sunar

Başvuru Ön Değerlendirmesi: Firmaların Turquality kriterlerini karşılayıp karşılamadığının incelenmesi.

Başvuru Formunun Doldurulması: İlgili formların doldurulması ve gerekli belgelerin hazırlanması.

Değerlendirme ve Seçim Süreci: Başvuruların değerlendirilmesi ve uygun bulunan firmaların seçilmesi.

Sözleşme İmzalama: Seçilen firmaların Turquality sözleşmesini imzalaması.

Destek Programının Uygulanması: Turquality destek programının başlatılması ve katılımcı firmalara sunulan desteklerin sağlanması.

Turquality Firma Ön Değerlendirme Süreci, başvuru yapan firmaların programın temel kriterlerini karşılayıp karşılamadığının incelendiği aşamadır. Bu süreçte, firma başvuru formunu doldurur ve gerekli belgeleri sunar. Turquality ekibi, başvuruları değerlendirerek uygun adayları belirler ve devam edecek firmaları seçer. Bu süreç, firmaların programın hedefleri ve gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

Turquality Gelişim Yol Haritası Çalışmaları, Turquality programına katılan firmaların marka değerlerini artırmak ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini güçlendirmek için belirlenen stratejilerin ve hedeflerin belirlendiği süreçleri içerir. Bu çalışmalar, katılımcı firmaların mevcut durumlarını analiz eder, hedeflerini belirler, stratejiler oluşturur ve bu hedeflere ulaşmak için adımlarını planlar. Bu yol haritası, firmanın marka oluşturma, pazarlama, ürün geliştirme ve uluslararası ticaret alanlarında ilerlemesini sağlar.

Eğitim ve Danışmanlık: Katılımcı firmalara marka oluşturma, pazarlama stratejileri, uluslararası ticaret konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması.

Fuar Katılım Desteği: Uluslararası fuarlara katılım için finansal destek ve organizasyon desteği sağlanması.

Tanıtım ve Reklam: Türkiye markasının tanıtılması için uluslararası tanıtım ve reklam faaliyetlerine destek sağlanması.

Standartlar ve Belgelendirme: Uluslararası standartlara uygunluk için gerekli belgelendirme süreçlerine destek sağlanması.

Ar-Ge ve İnovasyon: Ürün geliştirme, Ar-Ge faaliyetleri için finansal destek ve danışmanlık sağlanması.

Pazar Araştırması: Hedef pazarlarla ilgili detaylı pazar araştırmaları yapılması ve bu konuda destek sağlanması.

Başvuru Süreci: Firmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya ilgili kurumun resmi internet sitesinden başvuru formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekler.

Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvurular, Turquality ekibi tarafından incelenir ve uygunlukları değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular bir sonraki aşamaya geçer.

Destek Talebi ve Yol Haritası: Başvuruları kabul edilen firmalar, destek taleplerini belirler ve Turquality Destek Yol Haritası oluşturulur.

Uygulama ve Destek: Yol haritasına uygun olarak belirlenen desteklerin uygulanması sağlanır. Bu süreçte eğitim, danışmanlık, fuar katılımı gibi destekler verilir.

Performans ve Sonuç Değerlendirmesi: Desteklerin etkisi ve katılımcı firmanın performansı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda programın etkisi ve devam eden ihtiyaçlar belirlenir.

Turquality Otomasyon Sistemi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem, Turquality programına katılan firmaların başvuru, değerlendirme, destek süreci takibi ve raporlama gibi işlemlerini otomatize eder. Katılımcı firmalar, Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden başvurularını yapabilir, destek taleplerini yönetebilir ve süreçlerini izleyebilirler. Bu sayede, işlemler daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülür, firmaların programdan aldığı desteklerin etkisi daha iyi takip edilebilir.

Stratejik Planlama: Programın başlangıcında firma için belirlenen hedeflerin net ve ölçülebilir olması, stratejik bir planın oluşturulması önemlidir.

Sürekli İzleme ve Değerlendirme: Firmaların program süresince ilerlemelerini düzenli olarak takip etmeleri ve performanslarını değerlendirmeleri gerekir.

İletişim ve İşbirliği: Programın başarılı olabilmesi için TİM ve diğer paydaşlarla düzenli iletişim halinde olunması ve işbirliği yapılması önemlidir.

Verimli Kaynak Kullanımı: Program süresince sağlanan desteklerin etkin bir şekilde kullanılması ve kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Güncel Kalma: Uluslararası ticaret ve pazarlama konularında sürekli olarak güncel kalmak ve sektördeki değişiklikleri takip etmek önemlidir.

Raporlama ve Dokümantasyon: Program süresince elde edilen verilerin düzenli olarak raporlanması ve belgelenmesi, ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir.

BİZİM İÇİN NE DEDİLER

OFİSUS AKADEMİ – SEO EĞİTİMİ İÇİN SİZİ ARAYALIM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerimin işlenmesini onaylarım

ÖN BAŞVURU İÇİN FORMU DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ !