OKR, Objectives and Key Results kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve dilimizde hedefler ve anahtar sonuçlar olarak ifade edilen bir performans yönetim sistemidir. Peter Drucker tarafından ortaya atılmıştır. Popüler hale gelmesi ise Google’ın bu metodu büyüme stratejisinde başarıyla kullanmaya başlamasından sonra olmuştur.

OKR, dinamik bir hedef belirleme yöntemidir. Bu yöntem, şirketlere hedefleri doğrultusunda büyük resmi görme ve hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaları için bir yol haritası olma niteliğindedir. OKR ile bir şirketteki onlarca insanı aynı amaç doğrultusunda en verimli şekilde çalıştırmak amaçlanmaktadır.

OKR Yönteminin Süreçleri Nasıl İlerler?

OKR süreci şu şekilde ilerler;

 • Tüm departmanlar için ayrı ayrı vizyon belirlenir.
 • Belirlenen vizyona ulaşmak için tüm çalışanlar tarafından anlaşılır basit cümlelerden oluşan hedefler belirlenir. Bu sayede hedeflerin akılda kalıcılığı artar ve esas amaç belirlenmiş olur.
 • Belirlenen hedefleri ölçmek için anahtar sonuçlar belirlenir. Anahtar sonuçlar hedefin amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeyi sağlayan itici unsurlardır. Amaca ulaşırken alınacak aksiyonlar ise spesifik olarak belirtilmez. Yöntemi kullanan kişilere amaca ulaşırken istediği aksiyonları ve görevlendirmeleri yapma özgürlüğü tanınır.
 • Anahtar sonuçlara göre performans ölçümü yapılır. Performans ölçümüyle beraber hedefe ulaşılmadıysa yeni aksiyonlar alınmalıdır.
 • Şirket çalışanları OKRlere uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürürler ve stratejik hedeflere ulaşırken kendi görevlerini yerine getirirler.
 • OKRler düzenli olarak değerlendirilir ve gerektiği durumda yeni aksiyonlar alınır.
 • Çalışanlara düzenli olarak geri bildirim verilir. Bu çalışanların performansını artırmak ve hedeflere daha kısa sürede ulaşmak için önem taşır.

OKR Yöntemi Şirketinize Ne Katar?

 • OKR yöntemi şirketinizin daha hedef odaklı olmasını sağlar ve bu sayede hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.
 • OKR yöntemi anahtar sonuçları belirleyerek şirketinizin performansını ölçmesine olanak tanır ve bu sayede hedeflerinize daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.
 • OKR yöntemi ile hedefler belirlenirken şirketler çalışanları ve ekiplerini de işin içerisine katarlar. Bu da iş birliği ve takım çalışmasını teşvik ederek çalışanlarınızın verimini artırır.
 • OKR yöntemi çalışanlarınızın şirketin genel amacı içerisindeki rollerinin farkında olmalarını sağlayarak çalışanlarınızı neler yapabileceklerini, nasıl katkı sağlayabileceklerini düşünmeye iter. Bu da çalışanlarınızın büyük resimdeki rollerini daha iyi gözlemlemelerine olanak sağlayarak çalışan motivasyonunu ve verimini artırır.
 • Aynı zamanda bu yöntem, çalışanlara bütünün bir parçası olduklarını hissettirdiği için aidiyet duygusunu yükseltir ve bu da yapılan işe fayda sağlar.

 OKR Sistemini Şirketlere Entegre Ederken Karşılaşılabilecek Zorluklar Nelerdir?

OKR sistemini var olan süreçlere dahil etmek her zaman çok kolay olmamaktadır. OKR süreci öncesi şirketler sene başında belirlenmiş hedefleri doğrultusunda işlerini yürütmektedir. Dolayısıyla OKR sistemine geçiş sürecinde ekiplerin hızlı bir şekilde kendini şirketin amaçlarına dahil etmesi zor ve karmaşık olabilmektedir. OKR bir yöntemdir. Kullanmaya başladıktan sonra bir anda sonuç vermez ve süreç ister. Hedeflere bir an önce ulaşmak isteyen şirketler için sürece güvenmek ve gerekli aksiyonları alıp beklemek zor olabilmektedir.

Bunun yanında anahtar sonuç kavramı bazı şirketler tarafından yanlış yorumlanabilmektedir. Burada anlatılmak istenen yapılan işler değil başarılan işlerin ne olduğudur. Dolayısıyla şirketin başarısını gösteren sonuçlar odak noktası olmalıdır. Anahtar sonuçları ölçen metriklerin doğru seçilmesi çok önemlidir. Burada şirketler sıkıntı yaşayabilmektedir. Anahtar sonuçları ölçen metrikler nicel olmalıdır.

Son olarak OKRlerin ekipler tarafından doğru anlaşılmasının önemi unutulmamalıdır. OKRler ekipler tarafından ne kadar iyi anlaşılırsa ekipler o kadar bu hedefler doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışır ve stratejik hedeflere daha kısa sürede ve verimli bir şekilde ulaşırlar.

                                                                                                            İnci Ekin Özkardeş

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997