KOSGEB DESTEKLERİ EĞİTİMİ

KOSGEB destekleri eğitimimizde, girişimciler ve işletmeciler için sunduğumuz kapsamlı bilgi ile KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak stratejik destekleri keşfedin!

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI EĞİTİMİ

Yeşil Dönüşüm Çağrısı eğitimimizde, katılımcıları sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevresel sorumluluk konularında güçlendiren bilgilerle donatarak, iş dünyasında çevresel etkiyi en aza indirme ve yeşil dönüşümü başlatma yolunda ilham verici bir deneyime davet ediyoruz.

TUBİTAK DESTEKLERİ EĞİTİMİ

TÜBİTAK Destekleri Eğitimi’nde, yenilikçi projeler geliştirme ve bilimsel araştırmalara destek sağlayan TÜBİTAK programlarına hakimiyet kazanarak, katılımcıları bilim ve teknoloji alanında başarıya ulaşmaya teşvik eden bir eğitim deneyimi sunuyoruz

TUBİTAK İLERLEME RAPORLARI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TÜBİTAK İlerleme Raporları Hazırlama Eğitimi’nde, proje yöneticileri ve araştırmacılara etkili raporlama becerileri kazandırarak, TÜBİTAK destekli projelerin başarıyla ilerlemesine rehberlik eden bir eğitim sunuyoruz

İHRACAT DESTEKLERİ EĞİTİMİ

İhracat Destekleri Eğitimi’nde, katılımcılara küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etme, dış ticaretin karmaşıklıklarını anlama ve ihracat süreçlerinde etkili stratejiler geliştirme konularında kapsamlı bilgi sunarak, ihracat yolculuğunu başarıyla yönlendirmeyi hedefliyoruz.

YAZILIM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ EĞİTİMLERİ

Yazılım Sektörü Destekleri Eğitimleri’nde, yazılım geliştirme firmalarına yönelik olarak sunulan teşvik ve destekleri kapsayan bilgilerle, katılımcıları sektörel büyüme, Ar-Ge faaliyetleri ve rekabet avantajı elde etme konularında bilgilendirerek, teknoloji odaklı başarıya bir adım daha yaklaştırıyoruz.

E-TURQUALITY DESTEĞİ TANITIM EĞİTİMLERİ

E-Turquality Desteği Tanıtım Eğitimleri’nde, turizm sektöründeki işletmeleri dijital dönüşüm ve küresel pazarlara entegrasyon konularında destekleyen E-Turquality programının avantajlarını öğrenerek, katılımcılara sürdürülebilir büyüme ve uluslararası başarıya giden yolda rehberlik ediyoruz.

TURQUALITY DESTEK EĞİTİMLERİ

Turquality Destek Eğitimleri’nde, turizm sektöründeki işletmelere yönelik sunulan destek programlarını detaylı bir şekilde ele alarak, katılımcıları uluslararası rekabet gücünü artırma ve marka değerini yükseltme konularında bilgilendiriyoruz.

AR-GE MERKEZİ PORTALI EĞİTİMİ

AR-GE Merkezi Portalı Eğitimi’nde, katılımcıları Türkiye’deki AR-GE merkezleri ile ilgili portal kullanımı, başvuru süreçleri ve destekler konusunda bilgilendirerek, inovasyon ve teknoloji geliştirmeye yönelik online kaynaklara etkin bir şekilde erişim sağlıyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ EĞİTİMİ

Avrupa Birliği Destekleri Eğitimi’nde, katılımcılara AB fonlarından faydalanma stratejilerini öğreterek, proje geliştirme, başvuru süreçleri ve AB destek programlarına etkin bir şekilde katılım konularında bilgi sağlıyor, kurumları sürdürülebilir projelerle AB kaynaklarına erişim konusunda güçlendiriyoruz.

AR-GE MERKEZLERİN DE FİKİR YÖNETİMİ VE YARATICILIK

AR-GE Merkezlerinde Fikir Yönetimi ve Yaratıcılık Eğitimi’nde, katılımcılara inovasyon süreçlerini geliştirme, yaratıcı düşünceyi teşvik etme ve AR-GE projelerinde etkili fikir yönetimi stratejileriyle ilgili pratik bilgiler sunarak, kurumların teknolojik liderliklerini güçlendirmelerine destek oluyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İHTİYAÇ ANALİZİ NASIL YAPILIR

Dijital Dönüşüm İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır Eğitimi’nde, katılımcılara işletmelerinin dijital dönüşüm potansiyelini belirleme, stratejik hedeflerine uygun teknoloji çözümlerini tanıma ve uygulama konularında rehberlik ederek, kurumların dijitalleşme süreçlerinde etkili adımlar atma becerilerini artırıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI KPI YÖNETİM

İnsan Kaynakları KPI Yönetimi Eğitimi’nde, katılımcılara etkili performans ölçümü ve anahtar performans göstergeleri (KPI) kullanımıyla insan kaynakları yönetiminde stratejik kararlar alma becerisi kazandırarak, işletmelerin personel performansını optimize etmelerine yönelik pratik bilgiler sunuyoruz.

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Kalite Sistemleri Yönetimi Eğitimi’nde, katılımcılara endüstri standartlarına uygun kalite yönetim sistemleri oluşturma, uygulama ve sürekli iyileştirme stratejilerini öğreterek, işletmelerin kalite odaklı ve rekabetçi bir yapıya sahip olmalarına destek sağlıyoruz.

SÜREÇ EĞİTİMİ

Süreç Eğitimi’nde, katılımcılara iş süreçlerini etkili bir şekilde tasarlama, uygulama ve iyileştirme becerileri kazandırarak, kurumların verimliliklerini artırma ve operasyonel mükemmeliği sağlama yolunda kritik yetkinlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

MARKA YÖNETİMİ

Marka Yönetimi Eğitimi’nde, katılımcılara güçlü bir marka stratejisi oluşturma, marka değerini artırma ve rekabet avantajı elde etme konularında pratik bilgiler sunarak, işletmelerin marka bilinirliği ve itibarını güçlendirmelerine yönelik önemli yetkinlikleri geliştiriyoruz.

OFİSUS AKADEMİ

Ofisus Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan eğitimleriyle, katılımcılara modern iş becerileri, liderlik, dijital dönüşüm ve sektörel uzmanlık alanlarında kapsamlı bilgiler sunarak, bireylerin ve kurumların başarılarına değer katmayı hedefliyor.

OFİSUS AKADEMİ

Ofisus Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan eğitimleriyle, katılımcılara modern iş becerileri, liderlik, dijital dönüşüm ve sektörel uzmanlık alanlarında kapsamlı bilgiler sunarak, bireylerin ve kurumların başarılarına değer katmayı hedefliyor.