Bilişim Sektörü Destekleri (Bilişimin Yıldızları)

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının;

  • İhracata hazırlanması,
  • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtılması, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları bu desteklerden yararlanabilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

Program kapsamında ilgili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ön onay başvurusu, ödeme başvurusu, kapsama alma başvuruları yapabilmektedir. Başvuru için genel anlamda bir ön koşul bulunmamakla birlikte İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri ve Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri altında yayınlanan alt destekler için ek koşullar bulunmaktadır.

Bilişim Sektörü Destek Kalemleri

Desteğin Adı Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Marka/patent/tescil bürosu hizmetleri giderleri

Araştırma/incelemeye yönelik zorunlu giderler

Hukuki danışmanlık giderleri

Tescil yenileme giderleri

%60 1.202.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Rapor ve Veri Analizi Desteği
Desteğin Amacı Destek kapsamında şirketlerce yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan rapor ve analiz giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onaya tabidir. Bakanlıktan ön onay alınarak ödeme başvurusunda bulunulmalıdır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Rapor ve analiz giderleri

Periyodik üyelik giderleri

%60 1.202.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Belgelendirme Desteği
Desteğin Amacı Belgelendirme Desteği kapsamında belge/sertifika/akreditasyonlara ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.

Belgelendirme listesinde yer alan belgeler desteklenir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Alım ve yenileme giderleri

Müracaat ve doküman inceleme giderleri

Belgelendirme tetkik giderleri

Belge kullanım ücretleri

Zorunlu kayıt ücretleri

Gözetim giderleri

Yenileme giderleri

Test/analiz giderleri

%60 1.202.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Yurt Dışı Arama Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin dijital ürün geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak, platformlar üzerinden gerçekleştireceği çalışmaların yaptırılmasına yönelik giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
İş ilanı verme giderleri

İnsan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık giderleri

%60 Yıllık 601.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-Ticaret Site ve Platformalar ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği
Desteğin Amacı Desteklenen E-ticaret Site ve Platformlar – Uluslararası Kuruluşlar Listesi’nde yer alan site ve platformlara üyelik giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Üyelik giderleri %60 96.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği
Desteğin Amacı Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek personelin aylık brüt ücretinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onaya tabidir. Bakanlıktan ön onay alınarak ödeme başvurusunda bulunulmalıdır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Personel brüt maaş giderleri 50% Yeni Mezun 60% 601.000TL/Personel (maks. 5 adet)/Yıl 5 yıl süreyle desteklenir.
Diğer Hususlar Geliştirilecek yazılım/dijital oyun/mobil uygulamanın daha önce geliştirilmemiş olması gerekmekte olup, versiyon/sürüm geliştirme, hata düzeltme ve performans/güvenlik iyileştirme faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilmez.
Desteğin Adı Kiralama Desteği (Donanım)
Desteğin Amacı Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralama ve kullanım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Kiralama ve kullanım giderleri %50 1.202.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı)
Desteğin Amacı Şirketlerin yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyun geliştirilmelerine yönelik olarak yazılımları satın alma/kiralama giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Kiralama ve kullanım giderleri %50 1.202.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Pazara Giriş Desteği
Desteğin Amacı Pazara Giriş Desteği kapsamında şirketlerin yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları destekten yararlanabilir.
Destek Başvuru Koşulları Ön onaya tabidir. Bakanlıktan ön onay alınarak ödeme başvurusunda bulunulmalıdır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Yerelleştirme giderleri

Barındırma giderleri

Metaverse Entegrasyonu giderleri

Dijital Dosya Hazırlama giderleri

Yabancı Dile Çeviri giderleri

Blokzincir Entegrasyonu giderleri

Çoğaltma giderleri

Artırılmış/Sanal Gerçeklik

Entegrasyonu giderleri

NFT Entegrasyonu giderleri

%50 4.809.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.

Barındırma gideri, şirket başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Desteğin Adı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Aşağıdaki örnek reklamlar desteklenmektedir:

· Google Playstore, Appstore, Meta Reklamları

· Arama Motorlarına Verilen Reklamlar

· Sosyal Medya Reklamları

· Blok Zincir Alanlarına Verilen Reklamlar

· E-Ticaret Platformlarına Verilen Reklamlar

· Açık Hava/Bina/Durak Reklamları

· Tv/Radyo/Sinema/Dergi Sponsorlukları

· Billboard/Pano/Tabela

Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.

Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

şirketlerin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Dijital ürün başına reklam ve pazarlama giderleri %60 9.618.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Firma genel tanıtım ve pazarlama giderleri %60 7.214.000 TL/YILLIK
Diğer Hususlar
Desteğin Adı Ürün Yerleştirme Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü pazarlamasına yönelik yerleştirme giderinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onaya tabidir. Bakanlıktan ön onay alınması ile ödeme başvurusunda bulunulmalıdır.

Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

Desteklenen Kalemler ve Oranı
Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Ürün yerleştirme gideri %60 2.404.000 TL/YILLIK 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Komisyon Desteği (Platform)
Desteğin Amacı Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
komisyon bedelleri %50 2.404.000 TL/ /Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Komisyon Desteği (Acente)
Desteğin Amacı Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/ dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.

Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
komisyon bedelleri %50 2.404.000 TL/Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl 5 yıl süreyle desteklenir.
Desteğin Adı Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Bireysel Katılım Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel katılım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.

Etkinliklere stant ile katılım sağlanması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Alan ve stand kirası

Tasarım ve dekorasyon giderleri

Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler

Sanal etkinlik katılım giderleri

Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri

En fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri

%60 542.985 TL/ETKİNLİK Bireysel katılım 5 yıl süreyle desteklenir.
%60 1.202.000 TL/ETKİNLİK Prestijli katılım
Diğer Hususlar Etkinlik listesinde yer almayan etkinlikler için ekletme talebinde bulunulabilir.
Desteğin Adı Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin Desteklenen Yurt Dışı Milli Katılım Organizasyonları Listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin milli katılım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.

Etkinliklere stant ile katılım sağlanması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Alan ve stand kirası

Tasarım ve dekorasyon giderleri

Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler

Sanal etkinlik katılım giderleri

Fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri

En fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri

%70 542.985 TL/ETKİNLİK Bireysel katılım 5 yıl süreyle desteklenir.
%70 1.202.000 TL/ETKİNLİK Prestijli katılım
Diğer Hususlar Etkinlik listesinde yer almayan etkinlikler için ekletme talebinde bulunulabilir.
Desteğin Adı Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin katılım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onay olmadan doğrudan ödeme başvurusunda bulunulabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Alan ve stant kirası

Tasarım ve dekorasyon giderleri

Zorunlu giderler

Sanal etkinlik katılım giderleri

Etkinliğe ilişkin nakliye giderleri

%60 360.000 TL 5 yıl süreyle desteklenir.
Diğer Hususlar
Desteğin Adı Yurt Dışı Birim Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık şirketleri ve hizmet platformları
Destek Başvuru Koşulları Ön onaya tabidir. Bakanlıktan ön onay alınması ile ödeme başvurusunda bulunulmalıdır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Brüt kiralama giderleri

Kullanım hakkı giderleri

Komisyon giderleri

Hizmet giderleri

%60 2.885.000 TL/Birim (ülke başına)/Yıl 5 yıl süreyle desteklenir.
Diğer Hususlar