Mal İhracatına Yönelik Destekler

Ticaret Bakanlığı tarafından, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ulusal ihracatımızın sürdürülebilir artışın sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderleri desteklenmesi amacıyla yayılanmış bir programdır.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Programdan genel anlamda mal ihracatı yapan şirketler başvurabilmektedir. Program kapsamında şirketlerin faydalanabileceği destekler 15 farklı destek bulunmakta, her destekten faydalanabilecek şirketlerin kapsamı değişebilmektedir.

Programa başvurmak için mal ihracatı yapan şirket olması yeterli olup başka bir ön koşul bulunmamaktadır. Alt destekler kendi içerisinde ek başvuru koşulları içerebilmektedir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Desteğin Adı Pazara Giriş Belgesi Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşmalarını sağlayan uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına, test/analiz düzenlenmesine yönelik giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan belgeler yayınlanmaktadır. Destek alınabilecek bazı örnek belgeler şu şekildedir:

•        ISO Serisi Belgeleri

•        CE İşareti

•        Fairtrade Sertifikası

•        GLOBAL GAP Belgesi

•        Organik Ürün Sertifikaları

•        OEKO-TEX Sertifikası

•        Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Belgeleri

Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Pazara giriş belgelerinin akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
·        Yenileme giderleri

·        Test/analiz raporlarına ilişkin giderler

·        Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri

%50 7.239.000 TL/YIL Belge alındıktan sonra, destek için başvuru yapılabilmektedir.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.
Desteğin Adı Yurt Dışı Marka Tescil Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunması amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Marka/patent bürosu hizmet giderleri

Danışmanlık giderleri

Araştırma, inceleme, avukatlık giderleri

%50

Hedef ülke: +20

Hedef sektör: +5

Hedef ülkede hedef sektör: +25

1.357.000 TL/YIL Yurt dışı marka tescili alınması ile destek için başvuru yapılabilmektedir.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Hedef ülke/sektörler her yıl bakanlık tarafından güncellenmektedir.

Desteğin Adı Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı; Hedef Pazar, Yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, Pazarlama ve kanal stratejisi, bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair destek almasını amaçlamaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Başvuru için Ticaret Bakanlığından ön onay alınarak ilerlenmelidir. Ön onay alan projeler desteklenmektedir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Pazara Giriş Projesi %50 200.000 TL/PROJE Pazara giriş projesinin temel çerçevesi belirlenerek, başvuru yapılmalıdır.

Her firmanın 2 proje hakkı bulunmaktadır.

Diğer Hususlar Proje, akredite danışmanlık firmaları tarafından hazırlanmalıdır.
Desteğin Adı Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Desteğin Amacı Bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında, şirket çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında Türkiye’den çıkılmalı ve Türkiye’ye dönüş yapılmalıdır.

Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin 20 günü aşmaması gerekmektedir.

Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için araştırma yapılan ülkede yerleşik birbirinden farklı en az 1 kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapılmalıdır.

Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenmez. Görüşme yapılmalıdır.

Görüşme yapılmayan ülkeden/şehirden görüşme yapılacak ülke/şehre gidilmesi durumunda ilgili ulaşım giderleri desteklenir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Ulaşım desteği

Konaklama desteği

%50 100.000 TL Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin yolculuk hariç en az 2, en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.

Şirketler  destekten bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere toplamda 20 defa yararlanılabilir.

Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücret giderleri

Konaklama: Kişi başına günlük 2.500 TL’ye kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenir.

Diğer Hususlar Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteklenir.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Desteğin Adı Yurt Dışı Fuar Desteği

 

Desteğin Amacı Yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle ve en fazla 5 fuara mahsus olması şartıyla yurt dışı fuar katılımcılarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Bakanlık tarafından yayınlanan fuar listelerinde, ilgili fuarın olması gerekmektedir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Yer Kirası Giderleri

Stant Giderleri

Nakliye Giderleri

Ulaşım Giderleri

Metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı katılımcıları için %75’ini geçemez. 150.000 TL Genel nitelikli fuar
250.000 TL Sektörel nitelikli fuar
750.000 TL Yurt dışı prestijli fuar
Diğer Hususlar Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa destekten yararlanabilir.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilir.

Yayınlanan Fuar listelerinde olmayan fuarlar için ekletme talebinde bulunulabilir.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Hedef ülke/sektörler her yıl bakanlık tarafından güncellenmektedir.

Desteğin Adı Yurt İçi Fuar Desteği

 

Desteğin Amacı Bakanlıkça desteklenen yurt içi fuarlara katılım sağlayan ihracatçı birliğine üye şirketlerin stant harcamalarının desteklenmesini amaçlamaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Şirketler, fuar alanında minimum 9 m2’lik bir stant alanı kiralamak durumundadır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeye ilişkin harcamalar %50 80.000 TL/Fuar Bir takvim yılı içerisinde 3 fuar desteğinde bulunulabilir.
Diğer Hususlar Yayınlanan Fuar listelerinde olmayan fuarlar için ekletme talebinde bulunulabilir.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Desteğin Adı Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği
Desteğin Amacı Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Marka ve şirket alımları öncesinde bakanlıktan ön onay alınmalıdır.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Mali danışmanlık

Hukuki danışmanlık

%50 3.000.000 TL/YIL

7.500.000 TL/YIL (İleri teknoloji firması)

Diğer Hususlar Mali ve hukuki danışmanlık giderlerinin dışında, marka/şirket satın alımlarda kullanılan kredilerin faiz giderleri desteklenmektedir.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Desteğin Adı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki projelerinin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Küresel firmalara orijinal parça üreten/tedarik eden şirketler
Destek Başvuru Koşulları Gider kalemleri netleştirildikten sonra Bakanlığa ön onay başvurusu gerçekleştirilmelidir. Ön onayı kabul edilen projeler, destek süresi içerisinde desteklenmektedir.
Desteklenen Kalemler ve Oranı
Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Makine/Ekipman/Donanım desteği

Yazılım desteği

Eğitim ve danışmanlık hizmeti desteği

Sertifikasyon, Test/analiz ve ürün doğrulama giderleri desteği

%50 15.000.000 TL KTZ projeleri şirket başına maksimum bu 15.000.000 TL desteklenir.

Bir şirketin 1 adet KTZ projesi desteklenir.

Depolama hizmetleri desteği %50 4.000.000 TL
Diğer Hususlar Destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

Destek başvuru tarihinden önce birimin bulunduğu ülkeye en az 1 defa ihracat gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Desteğin Adı Birim Kira Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin marka giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.
Desteklenen Kalemler ve Oranı
Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Mağaza,

Depo,

Sergi/teşhir salonu,

Ürün teşhir serası/tarlası

Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant

Üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa

Paylaşımlı ofisler

%50

Hedef ülke: +20

Hedef sektör: +5

Hedef ülkede hedef sektör: +25

2.000.000 TL Yurt dışı giderleri için Ticaret ataşesinden onay alınmalıdır.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Hedef ülke/sektörler her yıl bakanlık tarafından güncellenmektedir.

Desteğin Adı Tanıtım Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

Tanıtım yapılan aracın (internet dahil olmak üzere) birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu tanıtım giderleri, bu ülkelerden birinde marka tescili/marka tescil başvurusu bulunması koşuluyla desteklenir.

Tanıtım faaliyetine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım faaliyetinin yurt dışında yayımlandığının kanıtlandığı durumda desteklenir.

Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
TV ve radyo

İnternet

Basılı tanıtım

İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtım

Özel tanıtım giderleri

Diğer tanıtım harcamaları

%50

Hedef ülke: +20

Hedef sektör: +5

Hedef ülkede hedef sektör: +25

2.500.000 TL Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir
2.500.000 TL Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla oluşan giderleri desteklenir.
7.239.000 Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.

Hedef ülke/sektörler her yıl bakanlık tarafından güncellenmektedir.

Yurt dışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

Desteğin Adı Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği
Desteğin Amacı Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Sınai/Ticari şirketler
Destek Başvuru Koşulları Bakanlıktan ön onay alındıktan sonra başvuru yapılabilmektedir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı %50 20.000.000 TL Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenir.
100.000.000 TL Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.
Desteğin Adı Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği
Desteğin Amacı Şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Üretici Şirketler
Destek Başvuru Koşulları Gider kalemleri netleştirildikten sonra Bakanlığa ön onay başvurusu gerçekleştirilmelidir. Ön onayı kabul edilen projeler, destek süresi içerisinde desteklenmektedir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesinin destek kapsamına alınma başvurusunun Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geriye dönük en fazla 6 ay süreyle şirkette çalışmakta olan tasarımcı/modelist/mühendis yeni istihdam olarak kabul edilir.

Şirketlerin, destek kapsamına alınma başvurusunun Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla en az 1 yıl önce ihracat gerçekleştirmiş (ihraç kayıtlı satışları dahil) sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketler olması gerekir.

 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Personel giderleri %50 3.000.000 TL İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri

Aynı anda azami 10 kişi başvurulabilir

Azami ikisi yabancı olabilir

Makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme giderleri 1.500.000 TL
Yazılım ve internet sitesi üyelik giderleri 500.000 TL
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.
Desteğin Adı Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofis Desteği
Desteğin Amacı Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

·        Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri,

·        Yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile

·        Birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile

·        Vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri,

·        Danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Tasarımcı şirketler ve Tasarım ofisleri
Destek Başvuru Koşulları Ön Onay başvurusu yapılmalıdır.  Desteğin başlangıç tarihi, tasarımcı şirket/tasarım ofisinin Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.
Desteklenen Kalemler ve Oranı
Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla Tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler %50 1.500.000 TL Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 500.000 TL,

Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 1.000.000 TL,  

Patent faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi ve korunması giderleri 250.000 TL
Brüt maaş giderleri 750.000 TL Tasarımcı/modelist giderleri
Danışmanlık giderleri 1.000.000 TL
Tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla Tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri %50 1.200.000 TL Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 300.000 TL,

Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 800.000 TL,

Patent faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi ve korunması giderleri 300.000 TL
Brüt maaş giderleri 1.600.000 TL Tasarımcı/modelist giderleri
Danışmanlık giderleri 800.000 TL
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.
Desteğin Adı Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği
Desteğin Amacı Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Gemi ve yat tasarımı yapan şirketler
Destek Başvuru Koşulları
Desteklenen Kalemler ve Oranı
Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
%50 3.000.000 TL/YIL Destek süresi 5 yıldır.
Diğer Hususlar Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.
Desteğin Adı Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği
Desteğin Amacı Çok kanallı zincir mağazaların ihracat potansiyellerinin arttırılması ve pazarda tutunabilmesi için giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Destekten Kimler Yararlanabilir? Çok kanallı zincir mağaza markası adı altında faaliyet gösteren ticaret siciline kayıtlı yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan işletmeler.
Destek Başvuru Koşulları Çok kanallı zincir mağaza ön onay başvurusunu yaptıktan sonra desteklerden faydalanabilir.
 

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kalem Adı Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri %50 750.000 TL/YIL Destek süresi 4 yıldır. 20.000.000 TL/YIL
Pazar araştırması çalışması ve raporları 2.000.000 TL /YIL
Tanıtım giderleri 9.000.000 TL/ YIL/ÜLKE
Birim kira gideri 2.000.000 TL/birim/YIL
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/ dekorasyon giderleri 3.000.000 TL/birim
Franchise giderleri 2.000.000 TL/ birim/2 YIL
Diğer Hususlar Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar desteklenmez.

Harcamalar yapıldıktan sonra, harcamanın destek kapsamına alınabilmesi için başvuru süre kısıtları bulunmaktadır. Bu nedenle destek kapsamında bakanlığın belirlediği sürelere dikkat edilmelidir.