Yönetim Danışmanlığı Sektörü

Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden Kimler Yararlanabilir?

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir

Yönetim danışmanlığı sektöründe hizmet veren şirketlerin bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir