Yeşil Hizmetler Sektörü

Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının; ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.Yeşil hizmetler; altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetlerini ifade eder.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin  Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin  Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin  yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketler in en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin  bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yeşil hizmet sektöründe hizmet veren şirketlerin sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları, en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve personel başına aylık en fazla 6.000 TL tutarında desteklenir