Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları

Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının; ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketlerin  yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketlerin  Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketlerin  en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketlerin  bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Lojistik ve taşımacılık sektöründe  hizmet veren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir