Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörü

Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının; ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin ürünlerinin, hizmetlerinin veya yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin  en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 240.000 TL tutarında karşılanır.  Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan dublaj ve altyazı giderleri kapsamında toplam en fazla 8 yabancı dil için yararlanır.

Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenir.

Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.”

Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 2.400.000 TL tutarında ödenir

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Kültürel ve yaratıcı endüstri  sektöründe hizmet veren şirketlerin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir